Wordt vrouw achter Franse #MeToo ook in beroep schuldig bevonden aan laster?
Sandra Muller deelde haar ervaring met seksuele intimidatie, maar moet nu zichzelf verantwoorden voor de rechter. Foto: afp

Journaliste Sandra Muller, die met #BalanceTonPorc de Franse versie van #MeToo in het leven riep, werd gedagvaard door de man die ze in 2017 met naam en toenaam van seksuele intimidatie had beschuldigd. In eerste instantie werd ze schuldig bevonden aan laster, woensdag wordt de zaak in hoger beroep behandeld.

‘#balancetonporc!! Ook jij moet details geven over de seksuele intimidatie die je op het werk overkwam. Ik wacht op jullie’, deelde Sandra Muller op 13 oktober 2017 op Twitter. Vier uur later kwam ze met haar eigen verhaal: ‘Je hebt grote borsten. Je bent mijn type. Ik kan je dag en nacht doen klaarkomen’, zou Eric Brion, consultant en voormalig algemeen directeur van televisiezender Equidia, tegen haar hebben gezegd.

Vele Franse vrouwen volgden haar voorbeeld en ‘verklikten hun varken’, maar Brion liet de opmerking niet zomaar over zich gaan en beschuldigde Muller van laster. Hij gaf toe dat hij ongepaste taal had gebruikt in 2012, waarvoor hij zich de volgende dag had geëxcuseerd. Maar hij vond niet dat hij zich schuldig had gemaakt aan seksuele intimidatie.

‘Ouderwets’

Een rechter oordeelde in 2019 in zijn voordeel. De rechtbank erkende dat ‘geweld, in al zijn vormen door mannen aan vrouwen toegebracht, duidelijk een zaak is van algemeen belang’. Toch werd Muller veroordeeld, omdat ze lasterlijke opmerkingen had gemaakt en omdat er geen sprake was van ‘herhaling’ of ‘ernstige druk’. Dat is volgens de wet nodig om te kunnen spreken van seksuele intimidatie. Vogens de rechters verschafte Muller ook geen ‘voldoende feitelijke basis’ of bewijs voor haar beschuldiging. Ze moest Brion 15.000 euro schadevergoeding betalen.

De journaliste was het niet eens met haar veroordeling, haar advocaten noemden de uitspraak ‘ouderwets’. Woensdag wordt de zaak in hoger beroep behandeld. Zelf zal Muller niet aanwezig zijn tijdens de zitting, ze zit vast in de Verenigde Staten door de coronacrisis. Brion is wel aanwezig.

De #MeToo-beweging riep in 2017 in Amerika slachtoffers van seksueel misbruik op om naar buiten te komen met hun verhalen. De oproep werd wereldwijd ter harte genomen, in Frankrijk onder de noemer #balancetonporc, verklik je varken, gelanceerd door Muller. Ze kreeg hiervoor erkenning door het Amerikaanse magazine Time, die haar op de lijst zette van ‘persoonlijkheden van 2017’.