Verlinden: ‘We verbieden de reizen die gemist kunnen worden’
Themabeeld. Foto: Kristof Vadino

Vanaf vandaag zijn de Belgische grenzen gesloten voor toeristische verplaatsingen. ‘Dat was een moeilijke beslissing’, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden woensdagochtend op Radio 1. ‘We willen het dagelijks leven van de mensen niet onnodig moeilijk maken’, zei ze ook.

In een poging de verspreiding van het coronavirus verder in te perken, zijn niet-essentiële reizen vanaf vandaag officieel verboden. Dat gebeurt via een ministerieel besluit waarin gepreciseerd wordt wat essentiële en wat niet-essentiële reizen zijn. Op Radio 1 noemde Verlinden het een moeilijk beslissing. ‘Het gaat vooral om toeristische en recreatieve reizen, maar een aantal verplaatsingen zijn dus wel nog mogelijk. We willen het dagelijks leven van de mensen niet onnodig moeilijk maken.’

Reizen voor professionele redenen, voor studieredenen, voor de zorg aan een familielid, voor een echtgenoot en ook voor een aantal dringende familiale redenen zijn daarom nog toegelaten, klinkt het. Inwoners van de grensgemeentes kunnen ook nog de grens oversteken om bijvoorbeeld naar de bakker te gaan.

Hoewel Antwerps gouverneur Cathy Berx in De Afspraak opriep tot het aan banden leggen van zakenreizen, wordt daar nog geen gehoor aan gegeven. ‘Ik heb er vertrouwen in dat bedrijven een goede afweging zullen maken over of een verplaatsing noodzakelijk is of niet’, aldus de minister. ‘Bepaalde professionele zaken kan je niet vanop afstand toen.’

Toeristische reizen in het binnenland blijven toegelaten en de overheid heeft op dit moment geen plannen om ook dat aan banden te leggen. ‘Het moet leefbaar blijven’, meent de minister. ‘Er is vandaag geen aanleiding om die toeristische uitstappen te verbieden.’

Toestemming EU

Premier Alexander De Croo (Open VLD) vroeg op de Europese top vorige week toestemming om een verbod op essentiële reizen in te voeren. De EU liet weten dat ze daar verduidelijking over willen. ‘Die verduidelijking wordt vandaag voorbereid’, zei Verlinden. ‘Maar die is eigenlijk voorhanden. We hebben deze maatregel moeten nemen omdat we vaststellen dat die meer besmettelijke virusvariant in omringende landen veel meer aanwezig is.’

Van de EU moet die maatregel beperkt zijn in de tijd, proportioneel zijn en selectief zijn. ‘Dat is zo want de maatregel geldt tot 1 maart, en daarnaast is ze proportioneel en zeer selectief’, verklaarde Verlinden. ‘We verbieden enkel de reizen die gemist kunnen worden.’

PLF blijft gelden

Wie voor zijn werk of een andere gedoogde reden naar het buitenland vertrekt en daar langer dan 48 uur verblijft, moet nog steeds het Passenger Locator Form (PLF) invullen. Dat verduidelijkte Verlinden. Wie minder dan 48 uur in het buitenland verblijft, moet dat niet invullen.

Verder moet wie naar het buitenland vertrekt nu ook een verklaring op eer invullen. Maar ‘de komende drie dagen zal de politie nog een aantal van die formulieren bij zich hebben’ verzekerde Verlinden die erop rekent dat iedereen tegen het weekend op de hoogte is van het formulier.

De minister verduidelijkte ook dat ‘herstellingen uitvoeren aan een buitenverblijf in het buitenland niet geldt als een essentiële verplaatsing’.

Wanneer is een reis essentieel?
1. Dringende gezinsredenen: gezinshereniging, bezoek aan echtgenoot of partner, ver­plaatsingen in het kader van ­co-ouderschap, en huwelijken of begrafenissen van naasten.
2. Humanitaire redenen: verplaatsingen om medische redenen, bijstand aan een oudere, minderjarige of andere kwetsbare personen, bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg.
3. Studieredenen: reizen van leerlingen, studenten en stagiairs en onderzoekers met een gastovereenkomst. Op Radio 1 verduidelijkte minister Verlinden dat studenten door hun knuffelcontact gebracht mogen worden naar hun niewe woonst.
4. Professionele redenen: reizen in het kader van het werk. Dan gaat het ook over import en export van producten
5. Diverse redenen: de zorg voor dieren over de grens, verplaatsingen om aan juridische verplichtingen te voldoen, dringende herstellingen om de veiligheid van een voertuig te garanderen en een verhuizing.
6. Grensbewoners mogen ­alle verplaatsingen doen die onderdeel vormen van het dagelijkse leven voor zover ze in België toegelaten zijn. Ze mogen dus (nog) niet over de grens naar de kapper gaan.