Zelfstandigen krijgen extra uitstel en vrijstelling van sociale bijdragen
David Clarinval, minister van Zelfstandigen en Kmo’s. Foto: Bart Dewaele

Zelfstandigen die door de gevolgen van de coronacrisis worden getroffen, kunnen een jaar uitstel van betaling van hun sociale bijdragen krijgen. Minister David Clarinval (MR) ondertekende daarvoor een omzendbrief aan de sociale verzekeringsfondsen.

‘Zolang de crisis aanhoudt, moet de steun aan zelfstandigen worden verlengd, dit is een topprioriteit’, zegt David Clarinval, minister van Zelfstandigen en Kmo’s. ‘Deze maatregelen zullen zelfstandigen in staat stellen het beheer van hun bijdragen aan hun specifieke situatie aan te passen.’

Clarinval ondertekende een omzendbrief aan de sociale verzekeringsfondsen, waarin hij de betalings- en vrijstellingsfaciliteiten voor sociale bijdragen verlengt voor zelfstandigen die door de covid-19-crisis worden getroffen. Concreet betekent dit dat de betrokken zelfstandigen een jaar uitstel van betaling van hun sociale bijdragen kunnen krijgen. Er wordt geen verhoging toegepast en het blijft zonder gevolgen voor het recht op uitkeringen.

Deze maatregel is er voor alle zelfstandigen die door de gevolgen van de coronacrisis worden getroffen, ongeacht of het gaat over een hoofdberoep, bijberoep of actieve gepensioneerden. Ze is van toepassing op zowel voorlopige als regularisatiebijdragen. De maatregel geldt voor de eerste twee kwartalen van 2021.

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen kunnen ook een vrijstelling van hun sociale bijdragen verkrijgen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure, die automatisch zal worden toegekend. Deze maatregel is uitsluitend gericht op zelfstandigen in hoofdberoep en op mensen die na hun pensioen actief zijn. De periodes waarvoor een zelfstandige is vrijgesteld van bijdragen, tellen niet mee voor zijn pensioen, maar de betrokken kwartalen kunnen binnen de vijf jaar worden geregulariseerd. Ook deze maatregel geldt voor de eerste twee kwartalen van 2021.

Er is ook een verlaging van de voorlopige sociale bijdragen mogelijk, via vereenvoudigde aanvraagprocedure. Dit geldt voor heel 2021.

Omdat de impact van de coronacrisis sterk is voor zelfstandigen, wordt de gewoonlijke verhoging van drie procent bij uitstel van betaling geannuleerd voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. De sociale bijdragen waarvoor in 2020 uitstel werd gevraagd en die in 2021 verstrijken, kunnen worden betaald via een afbetalingsplan.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig