Grote meerderheid van Republikeinen in Senaat acht impeachment Trump ongrondwettelijk
Foto: AFP

Liefst 45 van de 50 Republikeinse senatoren achten de afzettingsprocedure tegen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump ongrondwettelijk. Slechts 5 Republikeinen stemden tegen een motie die verklaarde dat de procedure ongrondwettelijk is.

De Republikeinse senator Rand Paul had een motie ingediend om de Senaat te laten bevestigen dat de afzettingsprocedure tegen Donald Trump ongrondwettelijk is. Trump heeft zijn ambt al op 20 januari neergelegd, dus heeft de procedure geen grond meer, vindt Paul. De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, noemt die argumentatie van Paul ‘gewoon fout’. Als zou kloppen wat Paul beweert, zou een president aan een impeachment of schorsing kunnen ontkomen door onmiddellijk voor het einde van zijn ambtstermijn misdaden tegen het land te begaan of door ontslag te nemen voordat een proces in de Senaat heeft plaatsgevonden, klinkt het.

De motie werd uiteindelijk niet aanvaard: er waren 45 stemmen voor en 55 stemmen tegen (waarvan 50 Democraten en 5 Republikeinen). Dat slechts 5 Republikeinen met de Democraten meestemden, is wel een indicatie dat een tweederdemeerderheid – die nodig is om Trump daadwerkelijk te veroordelen – moeilijk haalbaar wordt.

Formeel van start

Leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben het document met de aanklacht tegen oud-president Donald Trump maandag persoonlijk aan de Senaat bezorgd. Met het sturen van de aanklacht van het Lagerhuis naar het Hogerhuis van het parlement is het tweede impeachment-proces tegen Trump formeel van start gegaan. Het proces tegen Trump vanwege zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari, begint pas in de week van 8 februari, zodat de verdediging van Trump zich voldoende kan voorbereiden.