Verlinden: ‘Reizigers moeten verklaring op eer hebben, politie zal controles houden’
Foto: Belga

Wie naar het buitenland wil reizen met een essentiële reden moet een verklaring op eer bij zich dragen. De politie zal gericht controleren of die overeenkomt met de realiteit.

We kunnen niet elke wagen aan de grens controleren, maar de politie zal gerichte controles uitvoeren op het verbod op niet-essentiële reizen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden verklaard. ‘Net zoals tijdens de kerstvakantie, gerichte controles voor mensen die vertrekken en aankomen. Wie niet in orde is riskeert een boete.’

Het Overlegcomité besliste vrijdag dat niet-essentiële reizen naar het buitenland worden verboden tot 1 maart. Wie wel reist, moet een verklaring op eer ondertekenen om te bewijzen dat de reis essentieel is. De minister van Binnenlandse Zaken zal een modelformulier ter beschikking stellen, onder meer via een website. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Locator Form en moet ‘ondersteund worden door de nodige documenten’.

Minister Verlinden erkent dat niet elke binnenkomende reiziger gecontroleerd kan worden. ‘Als er ski’s op het dak van een wagen liggen, zal de politie onraad ruiken’, illustreert ze. ‘We rekenen erop dat mensen begrijpen dat deze maatregelen nu nodig zijn’, stelt ze.

De politie stelt zaterdag een actieplan op rond de controles. Er kunnen ook boetes opgelegd worden aan mensen die het reisverbod niet respecteren. Die zullen volgens de minister in lijn liggen met de huidige boetes.

Wie in een grensstreek woont, mag voor dagelijkse activiteiten de grens overgaan. Zoals naar de bakker gaan. ‘Mensen zullen één keer een verklaring moeten opmaken.’

‘Een louter familiebezoek is moeilijk vandaag’, zegt Verlinden. ‘Maar als er dringende zorg nodig is bijvoorbeeld, dan mag u als naaste toch naar het buitenland gaan. We willen het leven niet onnodig moeilijker maken, maar we willen verhinderen dat het virus zich verder verspreid via toerisme.’

Wanneer is een reis essentieel?

1. Dringende gezinsredenen: gezinshereniging , bezoek aan echtgenoot of partner, verplaatsingen in het kader van co-ouderschap en huwelijken of begrafenissen van naasten.

2. Humanitaire redenen: verplaatsingen om medische redenen, bijstand aan een oudere, minderjarige of andere kwetsbare personen, bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg.

3. Studieredenen: reizen van leerlingen, studenten en stagairs en onderzoekers met een gastovereenkomst.

4. Professionele redenen: reizen in het kader van het werk.

5. Diverse redenen: de zorg voor dieren over de grens, verplaatsingen om juridische verplichtingen te voldoen, dringende herstellingen om de veiligheid van een voertuig te garanderen en een verhuizing.

6. Grensbewoners mogen alle verplaatsingen doen die onderdeel vormen van het dagdagelijkse leven voor zover ze in België ook toegelaten zijn. Ze mogen dus (nog) niet over de grens naar de kapper gaan.