5G in België een stapje dichterbij
Ten vroegste eind dit jaar komt er een veiling voor de 5G-frequenties. Foto: AFP

Eind dit jaar kan er een veiling komen voor de 5G-frequenties. De federale regering hakte daarover de knoop door.

Na lang dralen komt er toch schot in de 5G-plannen in België. De federale regering heeft groen licht gegeven voor de inrichting van de veiling van de frequenties die voor 5G-zullen worden gebruikt. Dat meldt minister van Telecom Petra De Sutter (Groen). Daarbij zijn ook de voorwaarden goedgekeurd, zoals het basisbedrag voor de frequenties en de technische verplichtingen voor de operatoren. Zo moet na 1 jaar 70 procent van de bevolking toegang tot 5G hebben, na twee jaar wordt dat 99,5 procent, en na zes jaar 99,8 procent.

De 5G-netwerken moeten daarbij ook de regionale stralingsnormen respecteren. Dat wordt nog interessant in het Brussels gewest, waar veel strengere normen gelden dan elders.

De besluiten willen ook inspelen op de vrees die bij sommige mensen leeft over de impact van 5G op de volksgezondheid. Daarom wordt er een ‘Kennis- en Leerplatform uitgebouwd in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Sciensano, verschillende beleidsniveaus en andere partners.’ Dat platform moet de gezondheids- en energieaspecten van de 5G-introductie monitoren.

2021 of 2022

Het inrichten van de 5G-veiling heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. Ze werd op de lange baan geschoven omdat er onenigheid was over de verdeling van de inkomsten ervan. De regio’s eisten een groter deel van de koek en dat leidde tot een totale blokkering. Omdat België zo hopeloos achterop dreigde te komen op het vlak van 5G, vaardigde telecomregulator BIPT intussen tijdelijke licenties uit, zodat de operatoren al van start konden gaan.

De centenkwestie is voor zover bekend nog niet uitgeklaard, maar geparkeerd. Er werd geopperd dat probleem later wel uit te klaren, en de voorbereiding van de veiling zelf – waar heel wat tijd over gaat – intussen toch al in gang te steken.

Met het akkoord is het broodje nog niet helemaal gebakken. De betrokken KB’s en het wetsontwerp komen nu op het Overlegcomité, dat nog zijn zegen moet geven. Daarna moet de Kamer er nog over gaan. Als alles vlot gaat, zou de veiling ten vroegste eind dit jaar, of in het begin van 2022, kunnen plaatsvinden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig