De politiezone Brussel Zuid en het politiecollege veroordelen met klem de beelden van twee agentes in Anderlecht waarin ze zich beledigend uitlaten over de wijken waarlangs ze patrouilleren. De zaak beroert ook politiek de gemoederen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wijst op de geplande hervorming van de tuchtwet.

Het politiecollege van de politiezone Brussel Zuid, waartoe de gemeenten Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst behoren, veroordelen de video die donderdag is opgedoken en waarin twee agentes zich schijnbaar vermaken door zich neerbuigend en racistisch uit te laten over de Anderlechtse wijken waarlangs ze patrouilleren. ‘Ze nemen een onaanvaardbare houding aan die helemaal niet met het politieberoep kan geassocieerd worden, en vertegenwoordigen in geen geval het project van het College, waar respect en dienstverlening naar de burger toe een centrale plaats innemen’, aldus politiewoordvoerster Kathleen Callie.

‘De feiten dateren van 2018 en toen heeft het Politiecollege zijn verantwoordelijkheid genomen en de betrokkenen een zware sanctie opgelegd’, zegt de politiewoordvoerster. ‘Er werd eveneens overgegaan tot een onmiddellijke schorsing van beide inspecteurs.’ Toch gaat een van de agentes nu vrijuit door een procedurefout. De vrouw kreeg haar straf drie dagen te laat van de tuchtraad.

Volgens Bruzz zal de politiezone Brussel Zuid ook klacht indienen tegen de agentes wegens imagoschade. De burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps, overweegt burgerlijke partijstelling.

Politieke reacties

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kondigde daarop een dialoog aan met de vakbonden, politie en lokale overheden om tot een hervorming van de tuchtwet te komen. Die hervorming stond al gepland, maar krijgt door deze feiten extra urgentie.

De beelden roepen verontwaardigde reacties op in de politiek. Ahmed Laaouej, burgemeester van Koekelberg en PS-kopstuk, roept minister Verlinden op om werk te maken van een ‘nationaal verzoeningsproject’. ‘Alles passeert hier de revue: racisme, homofobe beledigingen, en andere uitspraken die de politie niet waard zijn’, klinkt het in een tweet.

‘Te veel klachten over racisme’

In een verklaring van CDH klinkt het dat ‘de feiten tot op het bot onderzocht moeten worden’. De humanistische partij stuurt aan op bijkomende straffen. Politieraadslid Sofia Bennani (CDH) heeft het over feiten van ‘een bijzondere ernst’. Brussels Parlementslid en partijgenoot Pierre Kompany hoopt dat de commissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt. ‘Na de zaak-Ibrahima en de rellen die hebben plaatsgevonden, tekent zich een duidelijke vertrouwenskloof met de politie af’, stelt hij. Hij merkt op dat er ‘te veel klachten over racisme in verband worden gebracht met politieagenten’. Met dialoog wil hij het vertrouwen ‘koste wat het kost’ herstellen.

De burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), zit verveeld met de zaak. Aan de Franstalige krant Le Soir drukt hij zijn ‘diepe afkeer’ uit over wat er op de beelden te zien is. Hij benadrukt dat de politie dagelijks ter plaatse is om de banden aan te halen met de burger. ‘We weten dat dit in de huidige context niet altijd makkelijk is.’ Vanochtend zat hij samen met de korpschef van de politiezone Brussel-Zuid om de zaak te bespreken.

De Brusselse politie kwam de voorbije weken meermaals in opspraak. Vorige week stierf Ibrahima Barrie nadat hij onwel was geworden in een Brussels ­politiecommissariaat. Zijn overlijden leidde tot zware ­rellen. Ook de overlijdens van Adil in 2020 en Mehdi in 2019 roepen in Brussel nog veel gevoelens op, hoewel de betrokken agenten in beide zaken geen schuld treffen volgens onderzoek van het Brusselse parket. Dinsdag vond opnieuw een sterfgeval plaats in een Brusselse politiecel. Volgens de autopsie werd hij niet geslagen maar het is niet duidelijk waaraan hij overleed. Het toxicologisch onderzoek brengt mogelijk meer informatie.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig