Deze decreten ondertekende Biden: annulering moslimban, opschorting financiering grensmuur, mondmaskerplicht
Foto: EPA-EFE

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag, op zijn eerste dag als president, al vijftien decreten ondertekend. Dat heeft Jen Psaki, woordvoerster van het Witte Huis, bevestigd. Daarmee draait hij meteen enkele van Trumps meest controversiële maatregelen terug.

De inreisbeperkingen voor mensen met een paspoort uit zeven landen waar voornamelijk moslims wonen, was een van de eerste beslissingen die Donald Trump nam toen hij in 2017 president werd. Biden noemt de moslimban discriminerend en een belediging voor de waarden van het land.

Ook ondertekende Biden een decreet dat de financiering van de grensmuur stopzet. Trump kondigde in 2019 de noodtoestand af, waardoor federale middelen van Defensie vrijgemaakt moesten worden voor de bouw van de muur. De grensmuur was een belangrijke campagnebelofte van Trump. Hij wilde op die manier illegale migranten uit Mexico buiten houden, die hij ‘verkrachters en criminelen’ noemde. Trump had zijn aanhangers beloofd dat Mexico de financiering op zich zou nemen.

Migratie rode draad

Verschillende decreten die Biden ondertekende hebben met immigratie te maken. Zo ondertekende hij een decreet waarmee hij het Daca-programma, het ‘Dreamers’-programma in de volksmond, in ere herstelt. Daardoor kunnen mensen die illegaal het land zijn binnengekomen als kind, toch in de VS blijven. Ook ondernam Biden actie om een einde te maken aan enkele zeer restrictieve maatregelen die de regering-Trump invoerde, zoals kinderen weghalen van hun ouders als die illegaal het land willen binnenraken.

Woordvoerder Psaki gaf ook aan dat Biden de situatie aan de grenzen op een betere manier wil beheren en erover wil waken dat de VS een toevluchtsoord blijven voor mensen die het slachtoffer zijn van geweld in hun eigen land. Biden stuurde woensdag een ingrijpende hervorming van het immigratiebeleid door naar de Senaat, met ook een achtjarige procedure waarmee miljoenen illegale immigranten staatsburger kunnen worden.

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid liet tot slot in een mededeling weten dat immigranten uit Latijns-Amerika die het land illegaal binnenkomen, vanaf donderdag niet meer teruggestuurd zullen worden naar Mexico in afwachting van hun asielprocedure.

Klimaatakkoord

Zoals op voorhand aangekondigd komen de VS met een van die decreten terug in het klimaatakkoord van Parijs. Bidens voorganger Donald Trump was in juni 2017 uit het klimaatakkoord gestapt, maar de nieuwe president maakte al meermaals duidelijk dat hij weer wilde aansluiten bij de klimaatambities die de internationale gemeenschap in 2015 in Parijs had afgesloten. Formeel verlieten de Verenigde Staten het klimaatakkoord pas in november vorig jaar. De oud-minister van Buitenlandse Zaken John Kerry werd door Biden aangesteld als zijn klimaatgezant.

Tijdens zijn campagne toonde Biden zich een groot voorstander van de strijd tegen de opwarming van de aarde. Hij beloofde te zullen mikken op nul CO2-uitstoot in 2050 in de VS. ‘We gaan de klimaatverandering bekampen zoals we het tot hiertoe nooit gedaan hebben’, zei Biden vanuit het Oval Office.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de Amerikaanse terugkeer al verwelkomd. Tegelijk waarschuwde Guterres de nieuwe Amerikaanse president dat de tijd opraakt om de temperatuurstijgingen in te perken. ‘We kijken uit naar het Amerikaanse leiderschap om die internationale inspanningen te versnellen’, zei Guterres.

Mondmaskerplicht

Andere decreten richtten zich op de huidige coronapandemie, die hevig woedt in de VS. Het land zal zich opnieuw aansluiten bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Topexpert dr. Anthony Fauci woont donderdag al een virtuele vergadering van de organisatie bij. Met een ander decreet wordt de mondmaskerplicht ingevoerd voor gebouwen van de federale overheid, en dat voor minstens 100 dagen. Biden vraagt iedereen in de Verenigde Staten om zeker de volgende 100 dagen in het openbaar een masker te dragen.

Zelfs op het hoogtepunt van de coronacrisis was Trump geen voorstander van mondmaskers. Een feestje in het Witte Huis zonder maskers werd een superverspreiderevenement, en bij zijn terugkeer na zijn eigen besmetting ontdeed Trump zich op theatrale wijze van zijn masker. In de Verenigde Staten bezweken al ruim 400.000 mensen aan het coronavirus.

Deze decreten ondertekende Biden al:

 1. De ‘100 dagen een mondmasker dragen’-uitdaging die Amerikanen vraag om 100 dagen lang een mondmasker te dragen. In federale gebouwen zal in die periode een mondmaskerplicht gelden.
 2. Heraansluiting bij de Wereldgezondheidsorganisatie
 3. Structurering van de federale overheid om een verenigde nationale respons te kunnen coördineren tegen covid-19
 4. Verlenging van opschorting van uithuiszetting en hypotheekuitsluiting
 5. Verlenging van pauze van het afbetalen van studentenleningen
 6. Heraansluiting bij het Klimaatakkoord van Parijs
 7. Terugdraaiing van Trumps milieuacties (waaronder annulering oliepijplijn tussen de VS en Canada) om op die manier de publieke gezondheid en het milieu te beschermen en wetenschap te herstellen
 8. Lancering van gezamenlijke aanpak van de regering om raciale gelijkheid vooruit te helpen
 9. Terugdraaiing van migratiedecreet van Trump, ten voordele van ongedocumenteerde immigranten
 10. Behouden en versterken van het Daca-programma
 11. Terugdraaiing van de moslimban
 12. Terugdraaiing van Trumps decreet voor interne handhaving
 13. Opschorting van de financiering van de grensmuur met Mexico
 14. Verlening uitstelling gedwongen vertrek voor Liberianen
 15. Preventie en strijd tegen discriminatie op basis van genderidentiteit en seksuele oriëntatie
 16. Decreet voor ethiek voor personeel van de uitvoerende macht
 17. Decreet en presidentieel memorandum voor regelgevingsproces

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig