Niet laten testen als hoogrisicocontact? Ook 250 euro boete
In enkele scholen in Edegem moesten alle leerlingen en hun gezinsleden in quarantaine. Foto: BELGA

Wie uit een rode zone in het buitenland terugkeert of de melding krijgt een hoogrisicocontact te hebben gehad met een besmette persoon maar geen coronatest laat afnemen, riskeert vanaf nu een boete van 250 euro. Dat besliste het College van Procureurs-Generaal vanavond.

Het College van Procureurs-Generaal, dat het vervolgingsbeleid in ons land vormgeeft, zat vandaag samen om richtlijnen uit te vaardigen voor de bestraffing bij niet-naleving van verplichte testing of verplichte quarantaine.

Wie door de contacttracers op de hoogte wordt gebracht dat hij of zij een verhoogd risico hebben opgelopen, dient zich te laten testen. Daar staat nu ook een vaste boete - of minnelijke schikking - op, van 250 euro. Datzelfde bedrag geldt ook al voor andere inbreuken op de coronamaatregelen.

Wie uit een hoogrisicogebied in het buitenland terugkomt, moet zich op dag één en zeven na terugkeer laten testen. Voor hen geldt dezelfde boete. ‘Wanneer zij deze verplichting niet naleven, of wanneer zij dit weigeren, riskeren zij een boete van 250 euro’, aldus het College.

Die misdrijven kunnen redelijk eenvoudig vastgesteld worden, omdat de overheid weet wie zich moet laten testen (aan de hand van de verplichte formulieren voor terugkeerders en de databank van de contacttracing) en ook zicht heeft op wie dat effectief deed. Bij recidive of weigering tot betaling kan er overgegaan worden tot dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Wie uit een hoogrisicogebied komt en wie op de hoogte is gebracht van een hoogrisicocontact, dient eveneens onmiddellijk in quarantaine te gaan. Voor een inbreuk daarop is opnieuw dezelfde regel van toepassing: een minnelijke schikking van 250 euro bij een eerste overtreding.

‘We wilden de handhaving zo uniform mogelijk houden’, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in een reactie. ‘Voor het overtreden van de lockdownmaatregelen, de verplichte testing en verplichte quarantaine gelden nu dezelfde boetes.’