Advies experten: ‘Laat kinderen vanaf tien jaar mondmasker dragen op publieke plaatsen’
Foto: Raymond Lemmens

De Risk Assessment Group, onder leiding van gezondheidsinstituut Sciensano, adviseert om kinderen vanaf tien jaar een mondmasker te laten dragen op publieke plaatsen, indien de huidige coronagolf aan kracht wint. Over de mondmaskerplicht in het vijfde of zesde leerjaar vond ook de expertengroep nog geen consensus.

De mondmaskerplicht in de lagere school lag de voorbije weken meermaals op tafel van het onderwijsveld. Onder meer de socialistische vakbond ACOD pleitte al langer om leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar een mondmasker te laten dragen. Het onderwijsveld wilde een officieel advies van de Risk Assessment Group (RAG) afwachten om de knoop definitief door te hakken. Maar ook dat adviesorgaan geraakt er nog niet uit en spreekt zich vooralsnog niet uit over mondmaskers in de lagere school.

Sommige experten binnen de adviesgroep zijn voor omdat ze bijvoorbeeld denken dat de ventilatie in de meeste klassen niet goed genoeg is, anderen zijn dan weer tegen omdat de voordelen volgens hen niet opwegen tegen de mogelijke nadelen. De scholen sluiten zien de experts pas als allerlaatste oplossing. Wel stellen ze een aantal strengere maatregelen voor om meteen toe te passen. Grote groepen kinderen binnenskamers bijeenbrengen voor activiteiten zoals sport- of kunstlessen, zou verboden moeten worden, vinden ze. Voor huiswerkklassen en voor- en naschoolse opvang kan wel een uitzondering worden gemaakt.

Nog niet in de klas, wel op de bus

Nu zijn mondmaskers op het openbaar vervoer, in winkels en andere publieke plaatsen pas verplicht vanaf 12 jaar. In het licht van de meer besmettelijke coronavariant die in Groot-Brittannië werd gevonden, adviseren de experten van de RAG om die leeftijdsgrens te verlagen tot kinderen vanaf 10 jaar. Het advies werd vandaag gecommuniceerd op de website van Sciensano, maar werd vorige week al opgesteld. Dus nog voor twee scholen in het Antwerpse en drie klassen in een Aalsterse school in quarantaine gingen omdat er een of meerdere besmettingen met Britse mutatie werden vastgesteld.

Voor de experts moeten ook de quarantaineregels scherper nu de Britse besmettelijkere variant in ons land opduikt. Zo stellen ze voor om kinderen die naast een besmet kind zaten in de klas of tijdens de lunch, voortaan als hoogrisicocontacten te beschouwen. Dat betekent dat ook die kinderen in quarantaine zouden moeten en een test moeten ondergaan. Om die gevallen zo beperkt mogelijk te houden, wijzen de experts op het belang van vaste zitplaatsen.

‘Als de situatie verslechtert’

Het advies van de RAG kadert in het zogenaamde ‘plan B’ van de GEMS, dat andere adviesorgaan. Het ‘plan B’ zou in werking treden als de coronasituatie zal verslechteren, al is niet meteen duidelijk wanneer dat dan het geval zou zijn. Mogelijk gaat het ‘plan B’ vrijdag na het overlegcomité van start.

In het ‘plan B’ is ook de verlenging van de krokusvakantie opgenomen. Die vakantie start op 15 februari. Mocht de situatie verslechteren, zal die vakantie ofwel een week eerder (8 februari) starten ofwel een week langer duren (tot 22 februari). Als de extra week er komt, zullen alle leerlingen sowieso afstandsonderwijs volgen. Ten laatste nu vrijdag, wanneer ook het overlegcomité plaatsvindt, zal de knoop doorgehakt worden.

Morgen komt het onderwijsveld samen om het coronabeleid in de scholen te evalueren. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gaf vanochtend op Radio 1 ook al te kennen dat er nog veel discussie heerst over de eventuele mondmaskerplicht in het vijfde en zesde leerjaar. ‘Zelf sta ik niet te springen voor een mondmaskerplicht. In de eerste plaats omdat de wetenschappers er zelf ook nog niet uit zijn of dat een nuttige maatregel is. Dan hou ik het liever bij het voordeel van de twijfel om zo de meest kwetsbare leerlingen te beschermen.’ Microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) zei in De Afspraak gisterenavond dan weer dat hij ‘zou opteren voor mondmaskers in de lagere school als dat betekent dat de scholen daardoor gegarandeerd open kunnen blijven.’