De cirkelvormige loopbrug, die de historische gebouwen van de Kamer verbindt met de commissiezalen in het nieuwe Forum-gebouw in Brussel, is af. De constructie van deze architecturale parel heeft twee jaar in beslag genomen. De ‘Tondo’ is een project van Office Kersten Geers David Van Severen.

Kamervoorzitster Eliane Tillieux heeft donderdag de nieuwe luchtbrug tussen beide gebouwen van de Kamer van volksvertegenwoordigers ingehuldigd. De ‘Tondo’ verbindt het Paleis der Natie, gebouwd in de achttiende en negentiende eeuw, met het Forum, dat in 2016 werd ingehuldigd.