De Vlaamse regering gaf in een persconferentie meer uitleg over de vaccinatiestrategie. ‘Het is de grootste medische operatie die Vlaanderen en de wereld ooit op het getouw zetten’, zegt minister-president Jan Jambon (N-VA) .

‘We zijn het nieuwe jaar hoopvol gestart’, zegt Jambon. ‘De maatregelen wegen zwaar, maar er komen steeds meer positieve geluiden van het vaccinatiefront. Zo hebben we meer vaccins van Pfizer/BioNTech gekregen dan gedacht. En volgende week zullen we al beginnen vaccineren met het Moderna-vaccin. Daardoor zullen we steeds sneller kunnen vaccineren’, aldus Jambon.

Als we willen dat de vaccinatiestrategie succesvol is, moet 70 procent van de bevolking een spuitje krijgen, zegt Jambon. ‘Pas als we die drempel bereiken, is de vrijheid écht nabij. Dan kunnen we weer volop genieten van het leven, maar we moeten er hard voor werken. Voor de zomer willen we zeker elke Vlaming minstens één prik geven.’

Nabijheid en snelheid

Veel mensen snel vaccineren, dat is de boodschap waar minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) verder op ingaat. ‘Nadat we de eerste groep van 65-plussers en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen hebben gevaccineerd, gaat het om heel grote groepen mensen. Twee elementen zijn dan belangrijk: nabijheid en snelheid. Het is van groot belang om zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen te vaccineren. Daarom rekenen we op de lokale besturen met 60 à 120 vaccinatiecentra. Dan geven we iedereen de kans om zich te laten vaccineren’, zegt Beke.

Beke geeft ook argumenten waarom de vaccinatie begint met 65-plussers en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen: ‘Er zijn meer dan 20.000 mensen overleden door covid-19. In 99,5 procent van de gevallen gaat het over mensen waarvan we weten dat ze behoren tot die twee groepen. Daarom moeten we hen eerst vaccineren.’

De definitieve locaties van de vaccinatiecentra worden vrijdag bekendgemaakt. Begin februari moet de ombouw ervan klaar zijn. ‘De lokale besturen zijn klaar om te helpen’, zegt Bart Somers (Open VLD). ‘We zullen ook een beroep doen op de eventsector. Die zal een ondersteunende rol spelen. Er hebben zich al 493 bedrijven geëngageerd om de locaties mee op te bouwen. Daarnaast hebben ze ook kennis over hoe ze mensenstromen kunnen managen.’

Uitnodiging en reservatie

Alle Belgen zullen, als het zo ver is, een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren. ‘Dat gebeurt via sms, brief en mail. Daarbij zal u de optie krijgen om te bevestigen, te weigeren of de afspraak te verplaatsen’, legt Beke uit. ‘Op die uitnodiging staat ook waar u zich moet laten inenten. En wanneer iemand daar niet kan raken, hebben we ook mobiele teams die thuis vaccineren.’

Vaccinatieteller

De Vlaamse regering lanceert een vaccinatieteller op Laatjevaccineren.be. Er zijn op dit moment 34.500 Vlamingen gevaccineerd in 112 van de 827 woonzorgcentra. Het gaat om 28.000 bewoners en 6.500 personeelsleden.

Deze week zullen er 55.000 mensen gevaccineerd raken in de woonzorgcentra en volgende week nog eens 60.000 tot 65.000. Gezien het grote aantal beschikbare dosissen, zal er volgende week ook al worden gevaccineerd in de ziekenhuizen. Wellicht kunnen daar 40.000 mensen worden ingeënt.