Jonge vrouwen trekken bij promotie vaker aan korte eind
De studie werd uitgevoerd door HR-consulent Randstad. Foto: An Nelissen

Vrouwen jonger dan 25 jaar maken minder promotie dan mannen, blijkt uit een studie van HR-consulent Randstad. Dat is opmerkelijk, want de factor ‘gezin en kinderen’ speelt bij hen nauwelijks.

Randstad bevroeg 22.000 werknemers voor de coronacrisis over promotiekansen. De centrale vraag was of ze de afgelopen vijf jaar promotie hadden gemaakt. Onder promotie verstaat men een andere functie opnemen met meer verantwoordelijkheden. Uit de cijfers blijkt dat mannen over alle leeftijdscategorieën bijna 10 procentpunt meer promotie maakten dan vrouwen.

Opvallend is dat dit ook geldt voor vrouwen onder de 25 jaar. Een kwart van de mannen in die leeftijdscategorie had de afgelopen vijf jaar promotie gemaakt, tegenover 14 procent voor vrouwen. Dat is merkwaardig want dikwijls klinkt het dat vrouwen vaak kinderen en het gezin voorop stellen, waardoor promotie maken als minder belangrijk beschouwd wordt. Vrouwen krijgen gemiddeld op hun 29ste een eerste kind en verlaten het ouderlijke huis op hun 24ste, waardoor de keuze voor het gezin niet geldt voor vrouwen onder de 25.

‘Het is niet uit te sluiten dat een aantal jonge vrouwen reeds vroeg in de loopbaan anticipeert op een latere gemengde rol van huishouden en betaald werk’, zegt Jan Denys, die de studie voor Randstad maakte. ‘Een andere mogelijkheid is dat vrouwen nog steeds meer kiezen voor beroepen in vlakke loopbanen. Ook het gedrag van de leidinggevende kan een rol spelen. En tenslotte kan de oorzaak ook gezocht worden in de sfeer van investeringen in netwerken en onderhandelingstechnieken.’

Volgens de bevraging maakt het grootste deel van de werknemers intern en niet extern promotie. 83 procent kreeg een belangrijkere baan binnen het bedrijf, terwijl slechts 17 procent promotie maakte door te veranderen van werkgever. De meeste promotie wordt ook gemaakt bij mensen tussen de 25 en 44 jaar. Bij mannen geldt dat voor 45 procent van alle werknemers in die leeftijdscategorie. Bij vrouwen was dat slechts 28 procent. Eens de 45 gepasseerd zakt het aantal mensen dat promotie maakt tot respectievelijk 25 en 15 procent voor mannen en vrouwen. Hooggeschoolden doen het zo’n 12 tot 15 procentpunt beter tegenover laaggeschoolden. Middengeschoolden doen het dan weer nauwelijks beter dan laaggeschoolden.