Theo Francken: ‘Zware straf Melikan Kucam gepast’
Foto: BELGA

De vroegere staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Franken (N-VA) blijft na de veroordeling van Melikam Kucam achter zijn beleid staan. Volgens zijn opvolger Sammy Mahdi had het misbruik nooit mogen gebeuren.

‘Mensensmokkelaars moeten hard aangepakt worden, dit valt op geen enkele manier goed te praten’, zegt Francken over de veroordeling van Kucam. In zijn hoedanigheid als tussenpersoon van het kabinet van Asiel en Migratie liet Kucam - N-VA-gemeenteraadslid in Mechelen - zich door Syrische christenen grof geld betalen in ruil voor een humanitair visum. De rechter legde Kucam een celstraf van acht jaar op en een boete van 696.000 euro.

Theo Francken zegt dat hij achter zijn beleid blijft staan ‘waarbij we vele Syrische christenen hebben kunnen redden uit de klauwen van IS’. ‘Kucam was binnen die operatie een van de vele contactpersonen voor de humanitaire luchtbrug, aangeduid door de Assyrische kerkgemeenschap uit Mechelen. Hij maakte volgens het vonnis misbruik van die functie, en dat op kap van de meest kwetsbaren. Een zware straf is dan ook gepast.’

In de mededeling wijst Francken er ook op dat hij of zijn kabinet nooit is beschuldigd of veroordeeld.

De arrestatie van Kucam, begin 2019, bracht Francken in grote verlegenheid. Hij was het die als toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie toegelaten had dat tussenpersonen zoals Kucam lijsten mochten indienen met namen van Syrische christenen wier leven in gevaar was en die een visum konden krijgen om naar ons land te komen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) laat weten dat hij aan een transparantere rapportage over het toekennen van humanitaire visa werkt. ‘Het is goed dat mijnheer Kucam veroordeeld is, maar dit had nooit mogen gebeuren. We moeten in de toekomst alles in het werk stellen om te vermijden dat humanitaire visa misbruikt worden voor cliëntelisme.’

Voor Kucam ligt een definitieve uitsluiting als lid van de N-VA in het verschiet. ‘Hij was al preventief geschorst als lid en zal dat ook blijven gedurende een eventuele beroepsprocedure’, zegt de partij. ‘Eens dit vonnis definitief bekrachtigd wordt, volgt een definitieve uitsluiting als lid, de zwaarst mogelijke sanctie binnen de partijstatuten.’

Hij zal ook geen gemeenteraadslid in Mechelen meer kunnen zijn.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig