Belgen lieten op valreep nog massaal zwart geld regulariseren
Matthias Diependaele Foto: fvv

In de laatste week van 2020 is bijna 100 miljoen euro zwart geld bij de fiscus aangeboden voor regularisatie. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Voor regionale belastingen restte fraudeurs maar tijd tot 31 december 2020 om hun zonden op te biechten en een regularisatieheffing te betalen.

Velen hebben gewacht tot het laatste moment, zo blijkt. In totaal kreeg de fiscus in het hele jaar 2020 regularisatieaanvragen voor 318 miljoen euro. Naar verwachting zal daar nog ongeveer 10 miljoen euro bijkomen, want het was mogelijk om in bepaalde gevallen tegen de deadline een voorlopige aangifte te doen van 1 euro om vervolgens binnen de 6 maanden met het juiste bedrag op de proppen te komen. Zo zijn er 24 dossiers.

In het eindbedrag van de FOD Financiën zitten enkel cijfers over de federale, Waalse en Brusselse belastingen. Op Vlaams niveau liep de regularisatiemogelijkheid ook af op 31 december. Het gaat dan om Vlaamse erf- en registratiebelastingen. Het kabinet van minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) laat weten dat er ook op Vlaams niveau een eindejaarstoeloop is geweest.

De Vlaamse administratie telde in 2020 uiteindelijk 52 dossiers, goed voor een te regulariseren bedrag van minstens 29,2 miljoen euro. Daar komen nog sommen bij want bij tien dossiers werd gebruikgemaakt van de mogelijkheid om voorlopig maar 1 euro aan te geven.

Voorlopig brengt de heffing bij de regularisatie 11,5 miljoen euro op voor Vlaanderen. Diependaele denkt uiteindelijk nog dichter in de buurt te komen van de in de begroting vooropgestelde 25 miljoen euro. Maar een grote toename tegenover de voorbije jaren zit er niet in. ‘Ergens stopt het’, zegt Diependaele. ‘Het net rond de fraudeurs sluit zich dankzij internationale afspraken.’

De regionale regularisatie is nu dus niet meer mogelijk, maar voor ontdoken federale belastingen kan het wel nog. Wie nog zwart geld heeft, moet er wel rekening mee houden dat de partijen van de regering-De Croo in hun regeerakkoord hebben geschreven dat de mogelijkheid tot fiscale regularisatie ook federaal zal stoppen eind 2023.