Joe Biden, de toekomstige president van de Verenigde Staten, eiste dat Trump op de nationale televisiezender opriep om een einde te maken aan de chaos in het Capitool.

Het was een ingehouden, maar toch woedende Joe Biden die in een toespraak zijn schande uitsprak over houding van Donald Trump, de man die de presidentiële verkiezingen heeft verloren en die niet bereid bleek om de betogers die het parlement hadden ingenomen tot de orde te roepen.

‘Ik vraag aan president Trump om zijn eed gestand te doen en de grondwet te verdedigen door te eisen dat een einde komt aan deze bezetting’, zei hij. Biden, die normaal vroeger op de avond zou gesproken hebben, kon zijn verontwaardiging over wat er in Washington aan het gebeuren was niet verbergen. Nog nooit in de geschiedenis van de Verenigde Staten is zoiets voorgekomen. Nog nooit in de geschiedenis van Amerika heeft een president die de verkiezingen heeft verloren, zich op zo’n manier gedragen.

Biden eiste dat Trump op een nationale televisiezender zou verschijnen om zijn taak als president te vervullen en zijn aanhangers tot de orde te roepen. Biden wees erop dat een president een volk kan inspireren maar evengoed, op zijn slechts, het volk kan ophitsen. Hij noemde dit een pijnlijke dag voor de democratie en wees erop dat democratie eigenlijk zeer fragiel kan zijn. Het waren woorden die precies vertaalden wat veel Amerikanen, die nu geschokt zaten te kijken naar de beelden op de televisiezenders, voelden: een aanval op de democratie, een waarde die het overgrote deel van de inwoners van de Verenigde Staten hoog in hun vaandel dragen.

Baken van democratie

De president-elect noemde de bezetting van het parlement een schande voor de Verenigde Staten. Hij wees erop dat Amerika altijd een baken van democratie is geweest en hij zei dat de beelden van betogers op de trappen van en in het Capitool een verkeerd beeld geven aan de jonge mensen die nu opgroeien in de Verenigde Staten. Volgens hem was de opstand het werk van enkelingen die hij een ‘mob’, een bende, noemde. ‘Dit is een donker moment voor de democratie in het land’, zei hij. In zijn korte speech verwees naar de geschiedenis van zijn land en naar Abraham Lincoln die de Verenigde Staten als voorbeeld voor de wereld stelde.

Nadat hij Trump op zijn plichten als president had gewezen en de betogers had afgeschilderd als een kleine radicale minderheid, deed hij een oproep tot het Amerikaanse volk om samen te werken aan de toekomst van het land. ‘Ik ben hoopvol, optimistisch’, zei hij. ‘Wij kunnen alles aan, als we het samen doen.’ Samen, United, dat waren de woorden die hij op het einde geregeld gebruikte om duidelijk te maken dat hij de president van alle Amerikanen wil zijn.

Op het einde richtte hij zich nog eens expliciet tot Trump en riep hem nogmaals op om een einde aan de opstand en aan deze schandvlek op het blazoen van de Amerikaanse democratie te maken.

Bekijk hieronder de videoboodschap die Trump, niet lang na de speech van Biden, vrijgaf:

DS VIDEO - Trump: ‘Verkiezingen zijn gestolen, maar ga vreedzaam naar huis’. Video: De Standaard

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig