Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen in België blijft dalen. Een studie van de mobiliteit van de Belgen tijdens de kerstperiode toont bemoedigende resultaten: we beperken onze verplaatsingen. ‘Als we dit volhouden, zullen we de curve zeker verder afvlakken.’

Het Nationaal Crisiscentrum begint de laatste persconferentie van 2020 met een positieve noot: de coronacijfers in ons land blijven dalen. Van Gucht tempert het enthousiasme wat door te vermelden dat er tijdens de vakantiedagen minder getest wordt. Toch zijn er voldoende indicatoren die bewijzen dat de daling werkelijk aanhoudt: de ziekenhuisopnames dalen en ook het percentage positieve tests daalt. Bijna de helft van de besmettingen (45 procent) vindt plaats bij 20 tot 50-jarigen. Er sterven per dag wel nog altijd gemiddeld 70 mensen aan covid-19.

Beperkte verplaatsingen

Viroloog Steven Van Gucht presenteert ook een grafiek die de mobiliteit in België in kaart brengt. Daaruit blijkt dat de Belgen zich maar 3 procent vaker verplaatsen dan tijdens de eerste lockdown, toen niet-essentiële verplaatsingen verboden waren. De kerstvakantie laat een duidelijke daling van mobiliteit voor werk zien. Ook recreatie daalt, maar dat wordt wel gecompenseerd door een hoger aantal verplaatsingen naar winkels voor het kerstshoppen.

Op kerstdag bleven we vaker thuis dan onze buurlanden: 28 procent van de Belgen vierden thuis, tegenover 22 procent in Nederland, 23 procent in Frankrijk, 25 procent in Duitsland en 27 procent in het Verenigd Koninkrijk. Van Gucht noemt deze cijfers erg bemoedigend voor het gevreesde kersteffect: ‘Als we dit ook op nieuwjaar volhouden, zullen we de curve verder kunnen afvlakken.’ Hij herinnert eraan dat de evolutie van het virus in ieders handen ligt.

Antistoffen

Nieuwe cijfers over de seroprevalentie bij bloeddonoren en zorgmedewerkers tonen een opmerkelijke evolutie: midden november had 14 procent van de onderzoeksgroep antistoffen opgebouwd. Dat is drie keer meer dan bij aanvang van de tweede golf. ‘Het is niet omdat er een meetbare hoeveelheid antistoffen tegen het coronavirus in je bloed zit, dat dit voldoende weerstand biedt tegen een volgende infectie’, waarschuwt het Rode Kruis wel.

Over de vaccinatiestrategie lichtte Van Gucht nog een keer de keuze toe om de kwetsbaarsten eerst te vaccineren. Daarover bestaat discussie. De overheid heeft er in samenspraak met de virologen echter voor gekozen om het beschermen van het zorgsysteem als uitgangspunt te nemen. Mensen die de hoogste kans hebben op complicaties worden dus als eerste beschermd. Bovendien is het eenvoudiger om de vaccins gecentraliseerd en gericht toe te dienen, zoals in woonzorgcentra. ‘En’, geeft Van Gucht nog mee, ‘we kunnen nog niet met zekerheid inschatten of het vaccin de verspreiding van het virus zal afremmen’. Al zijn de eerste signalen daartoe wel positief.

Oudejaarsnacht

Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum, geeft nog enkele richtlijnen mee voor oudejaarsnacht. ‘Deze keer kun je anderen niet alleen een goede gezondheid toewensen, je kan er zelf aan bijdragen.’ Hij benadrukt dan ook opnieuw dat ‘het vieren van de teugels later een wrange nasmaak kan hebben’. Feestjes onder vrienden kunnen het begin zijn van een clusterbesmettingen. Ook nieuwjaarsbijeenkomsten met familie nadien kunnen tot verdere verspreiding van het virus leiden. Vuurwerk is verboden door het risico op ongelukken. Opnames in de ziekenhuizen moeten we vermijden.

De volgende persconferentie vindt plaats op dinsdag 5 januari.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in