Koning Filip zet zijn kerstboodschap helemaal in het teken van de strijd tegen het coronavirus. ‘De dag komt dat we opnieuw ongedwongen met elkaar omgaan.’

De kerstboodschap van de koning is een van de drie momenten in het jaar waarop koning Filip zich traditioneel tot de natie kan richten. Soms sluipen daar ook politieke boodschappen in, of economische zorgen. Ditmaal is de boodschap helemaal gewijd aan de strijd tegen het coronavirus. Politiek getinte opmerkingen waren niet meer nodig , nu de nieuwe federale regering in het zadel zit, aanmoedigingen om de lockdown nog even langer vol te houden, zijn dat des te meer.

Koning Filip trekt al lessen uit de crisis: hij stelt vast dat onze gezondheidszorg heeft standgehouden, dat het land zich vrijgevig en solidair heeft getoond. Volgens de koning leert de pandemie ons anders naar de wereld te kijken en begrijpen we beter at mensen die uitgesloten worden of eenzaam zijn, moeten verdragen. En de crisis heeft zichtbaar gemaakt hoezeer we van elkaar afhankelijk zijn.

‘Noodgedwongen wordt onze individuele vrijheid beperkt door de maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het coronavirus en die soms zware gevolgen hebben’, zegt de koning. ‘Maar die beperkingen kunnen we aanvaarden, in plaats van ze te ondergaan. Onze vrijheid is maar zinvol als we ze samen met anderen kunnen beleven.’ En daarbij richt de koning zich uitdrukkelijk tot de jongeren: ‘Weldra is dit alles voorbij en kunnen jullie opnieuw je vleugels uitslaan.’