Mega World gaat zijn laatste uren in
Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Het hof van beroep weigert Mega World bescherming tegen schuldeisers te geven. Mega World zelf verzet zich niet tegen het faillissement. De laatste uren van de omstreden winkelketen van Dirk Bron gaan in.

Mega World, dat zo’n 120 voormalige Blokker-winkels telt, loopt op zijn allerlaatste benen. Verschillende rechtbanken zijn vandaag met het dossier bezig. Vanmorgen wees het hof van beroep in Antwerpen al het beroep af tegen het afwijzen van de aanvraag om bescherming tegen schuldeisers. Kort na die afwijzing boog de ondernemingsrechtbank zich over de dagvaarding in faillissement. Mega World zelf blijkt zich niet tegen zo’n faillissement te verzetten. Dat betekent dat het doek helemaal lijkt te vallen voor de winkelketen van de Nederlander Dirk Bron.

De vakbond ACV Puls speelde een hoofdrol in het aan de kaak stellen van bepaalde wanpraktijken. Het kreeg daarin de steun van enkele huisbazen van Mega World: Retail Estates en Wereldhave Belgium die samen vijftien winkels verhuren. Een deel van die contracten loopt via een andere vennootschap van Bron, met name Piocheur (de moeder van Mega World). Ook het faillissement van Piocheur wenkt. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank drong er deze ochtend op aan dat Piocheur de boeken zou neerleggen.

Schimmige rekeningen

De zaak Mega World leek in een stroomversnelling te komen nadat eerst de bedrijfsrevisor KPMG de jaarrekening van vorig jaar had afgekeurd en later de vakbond ACV Puls aan het licht had gebracht dat er mogelijk sprake was van het afleiden van geld van Mega World naar schimmige rekeningen in het buitenland. Dat maakt intussen het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek door onderzoeksrechter Theo Byl, die ook het onderzoek naar FNG voert.

Mega World zelf, dat lang voorhield er goed voor te staan, vroeg dan plots op 15 oktober bescherming tegen schuldeisers aan. Maar zowel Retail Estates, Wereldhave Belgium als de vakbond ACV Puls pleitten tegen zo’n procedure. Op 2 november werd het verzoek van Mega World verworpen én stelde de rechtbank tijdelijk bewindvoerders aan.

Mega World ging in beroep en vroeg vijf maanden bescherming tegen schuldeisers. De bewindvoerders pleitten tegen die toekenning. Dat was ook zo voor de verhuurders en de vakbond ACV Puls. Het hof van beroep gaf ze alvast gelijk. Volgens het hof is het beroep van Mega World ontvankelijk maar ongegrond.

Het hof van beroep vond – net zoals de eerste rechter – dat de jaarrekening van afgelopen boekjaar neigt naar misleiding en misinformatie van derden. Erger nog, het hof spreekt van kwade trouw. Dit omdat de afkeurende verklaring van commissaris KPMG niet werd neergelegd en de boekhouding fors werd bijgekleurd. De opname van een claim van 23,3 miljoen euro tegen de vroegere eigenaar van Blokker was dubieus. Ook over de voorraden was en is er nog altijd twijfel.

Tussentijdse boekhouding

De vaststelling dat er sprake is van kwade trouw, is significant, zegt advocaat Peter Tierens, die de vakbond ACV Puls bijstaat. ‘Dit kan een strafrechtelijk staartje krijgen.’ Zoals bekend loopt er al een strafrechtelijk onderzoek naar Mega World.

‘Het hof stelt dat er manifest sprake is van kwade trouw bij de poging om bescherming tegen schuldeisers te krijgen. Dat is sinds 1 mei 2018 een strafrechtelijk misdrijf. Wie zijn bezittingen hoger voorstelt dan de werkelijke waarde of zijn schulden camoufleert, kan bij een veroordeling bestraft worden met een gevangenisstraf en/of geldboete’, zegt Tierens.

Het hof was ook kritisch over de tussentijdse boekhouding per 31 augustus. De prognoses die de externe boekhouder van Mega World voorlegt, overtuigen het hof op geen enkele manier. In een periode van zes maanden tot eind maart zou evenveel omzet gehaald worden als over heel 2019. Het hof heeft ook grote twijfels bij de beweerde voorraden die volgens het team van de Nederlandse Dirk Bron in de winkels en bij diverse logistieke partners aanwezig zou zijn.

Curatoren?

De voorlopige bewindvoerders, die het bedrijf in faillissement gedagvaard hadden, hielden vanmorgen hun pleidooien voor de ondernemingsrechtbank, kort nadat het hof van beroep zijn arrest geveld had tegen het afwijzen van de gerechtelijke reorganisatie.

De tijdelijk bewindvoerders worden mogelijk straks aangesteld als curatoren. Doordat Mega World zich niet verzet tegen een faillissement, lijkt het doek te zullen vallen. Verwacht wordt dat vandaag of morgen het faillissement uitgesproken wordt.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig