Kamer keurt federale begroting 2021 goed: eerste volwaardige sinds val regering-Michel in 2018
Foto: Photo News

De plenaire Kamer heeft donderdagnacht na een marathondebat meerderheid tegen oppositie het budget voor volgend jaar goedgekeurd. Daardoor zal vanaf januari opnieuw een volwaardige federale begroting op tafel liggen, en dat voor het eerst sinds de val van de regering-Michel eind 2018.

De Vivaldi-regering kwam overeen de begroting volgend jaar met 0,2 procent van het bbp te saneren. De tabellen voorzien een inspanning van 950 miljoen euro – bijvoorbeeld via de fraudebestrijding. Daar staat voor 1,9 miljard euro nieuw beleid tegenover, zoals de verhoging van de minimumpensioenen, de verhoogde investeringsaftrek en de gezinsfiscaliteit.

In maart staat al een begrotingscontrole geprogrammeerd. De kans is groot dat dan bijsturingen moeten gebeuren. Toen de regering met de budgettaire oefening klaar was, moesten de nieuwe lockdownmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus nog ingaan. Die zullen wellicht een negatieve invloed hebben op de economische activiteit, en dus ook op de openbare financiën. Het is ook afwachten in welke mate de economie zal heropleven.

Opmerkingen Rekenhof

Ook het Rekenhof plaatste vraagtekens bij een aantal posten in de begroting. Zo mikt de regering op bijna 400 miljoen euro uit de effectentaks, maar het Rekenhof uitte in zijn doorlichting daarover twijfels. De regering reageerde dat de taks sneller dan verwacht is gerealiseerd. Het Rekenhof merkt bijvoorbeeld ook op dat het niet zeker is dat de uitbreiding van de 6 procent btw voor afbraak en wederopbouw strookt met de Europese regels. Daarnaast kan het Rekenhof niet inschatten of de geraamde 200 miljoen euro uit fraudebestrijding realistisch is.

Daarnaast wees het Rekenhof op een aantal zaken die de begroting extra marge geven. Zo zou de spilindex een maand later worden overschreden dan verwacht, wat resulteert in 40 miljoen minder uitgaven. Er is ook nog geen rekening gehouden met de inkomsten uit de veiling van de CO2-emissierechten. In 2019 bedroeg het federale aandeel zo’n 32 miljoen.

Geleden van 2018

Door de goedkeuring kan ons land vanaf volgend jaar opnieuw met een volwaardige begroting draaien. Dat is al geleden sinds 2018. Door de val van de regering eind 2018 moest de federale regering sindsdien werken met voorlopige twaalfden. Dat maakte het sindsdien onmogelijk grote bijsturingen door te voeren.

De goedkeuring verliep op zijn zachtst gezegd niet op een drafje. Het debat over de begroting en bijhorende programmawet ging woensdag om 10 uur van start en eindigde donderdag rond 19 uur. Pas donderdagnacht vond de stemming plaats, nadat nog verschillende wetteksten de revue waren gepasseerd.

Werden onder meer goedgekeurd: een wettelijk kader voor coronasneltests, een resem coronasteunmaatregelen, een aanpassing van wetteksten over de Brexit, een bijgeschaafde bijkluswet voor sportclubs, een verlaging van de minimumleeftijd voor tegemoetkomingen bij een handicap naar 18 jaar, het legercontingent voor 2021 (met een rekrutering van 2.500 militairen), extra kredieten voor de ministerkabinetten, en een vraag aan de regering om 9 december uit te roepen tot nationale dag ter herdenking van genocides.