camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

opinie Beheersovereenkomst

VRT als identiteitsmachine

De VRT moet de ‘Vlaamse identiteit’ uitdragen. Wat dat is, mag ze mee helpen bepalen. Robrecht Vanderbeeken hekelt de bekeringsijver van Vlaams-nationalistische politici.

Vakbondsverantwoor­delijke cultuurwerkers (ACOD).

vrijdag 18 december 2020 om 3.25 uur

De podcasts van De Standaard