Europees Hof behoudt Vlaams verbod op onverdoofd slachten
Foto: Jan Van der Perre

Het Europees Hof van Justitie ziet het Vlaams verbod op onverdoofd slachten niet als een inbreuk op het Europees recht en de vrijheid van religie. ‘We schrijven vandaag geschiedenis’, reageert minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) opgetogen. Weyts hoopt nu dat het Belgische Grondwettelijk Hof een gelijkaardige beslissing neemt.

Verschillende joodse en islamitische organisaties trokken tegen het verbod naar het Grondwettelijk Hof. Die stelde een prejudiciële vraag aan het Europees Hof. Het arrest van vanmorgen komt als een verrassing. Enkele maanden geleden adviseerde de advocaat-generaal van het Europees Hof om het decreet te vernietigen. Hij vond dat ‘de “kern” van de betrokken religieuze praktijk, namelijk het ritueel slachten, niet mag worden aangetast.’

Maar het uiteindelijke arrest vindt juist dat dit wel kan. Het benadrukt dat onverdoofd slachten in de Unie ‘bij wijze van uitzondering is toegestaan om te verzekeren dat de vrijheid van godsdienst wordt geëerbiedigd.’ Dat weerhoudt lidstaten er evenwel niet van om bij rituele slachtingen ‘dieren bij het doden uitgebreider te beschermen’. De voorwaarde is evenwel dat dierenwelzijn en de vrijheid van godsdienst met elkaar worden verzoend.

Volgens het Hof is dat met het Vlaamse decreet het geval. De vereiste om dieren omkeerbaar te verdoven beperkt de inmenging tot slechts een aspect van het rituele slachten, het rituele slachten op zich wordt niet verboden. Tegelijkertijd verhoogt de maatregel het dierenwelzijn.

Het Hof wijst verder op de ‘veranderende maatschappelijke en normatieve context’ die de gevoeligheid voor dierenwelzijn heeft verhoogd. Ten slotte laat de Vlaamse decreetgever toe dat het vlees van ritueel geslachte dieren uit een andere lidstaat of uit een land buiten de EU wordt ingevoerd.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig