België vangt opnieuw elf jongeren uit Moria op
Het vluchtelingenkamp in Moria, voor de brand. Foto: REUTERS

Elf jongeren die in het voormalige vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos verbleven, worden vandaag overgebracht naar België. Dat bevestigt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). De herplaatsing is deel van een Europees initiatief.

Bedoeling was om vandaag 12 jongeren over te brengen, maar één van hen mocht omwille van de covid-maatregelen niet meereizen. Hij had een hoogrisicocontact gehad en komt pas later naar ons land, na een quarantaineperiode.

Nadat een brand Moria in september in de as had gelegd, toonden enkele Europese landen zich solidair. Ook België. Ons land liet eerder al 18 niet-begeleide minderjarigen overkomen. nu gaat het dus om nog eens 12 jongeren, waarvan één later komt. De jongeren verbleven in verschillende Griekse vluchtelingenkampen, zeven van hen waren op het moment van de brand in Moria.

Negen van hen zijn minderjarig, drie van hen zijn onlangs – na hun selectie door de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen – meerderjarig geworden.

Het gaat om tien jongens en twee meisjes. Negen van hen hebben een link met België. Acht jongeren zijn afkomstig uit Afghanistan, twee uit Palestina, een uit Somalië en een uit Congo.

De meeste jongeren zullen nu het normale opvangtraject voor niet-begeleide minderjarigen volgen. Fedasil vangt hen eerst op in een van de observatie- en oriëntatiecentra. Na een verblijf van 2 tot 4 weken zullen ze verhuizen naar een opvangstructuur die het best aansluit bij hun noden: een centrum van Fedasil of het Rode Kruis, of een opvangplaats beheerd door de Gemeenschappen. Eén jongere zal meteen gespecialiseerde opvang krijgen bij de vzw Minor Ndako. De meerderjarige jongeren volgen het reguliere opvangtraject voor volwassenen en gaan meteen naar het aanmeldcentrum in het Klein Kasteeltje in Brussel.

Mahdi is tevreden dat de jongeren in België aankomen. ‘We houden ons aan onze belofte: prioritair inzetten op het beschermen van jongeren. Na de berichtgeving dat een driejarig meisje verkracht werd in een Grieks vluchtelingenkamp meer dan ooit.’

Volgens Mahdi duren de ad-hocprocedures voor noodsituaties te lang. ‘Mensen zitten jaren vast in zo’n kamp en ja, dan trachten ze verder in Europa te raken via irreguliere routes. Als de EU niet in staat is om sneller te reageren, zullen mensen een onveilige situatie ontvluchten. Dat belast onze burgers, onze asieldiensten, onze politie.’

België wil via het migratiepact dat nu op tafel ligt, bijdragen aan een oplossing. Mahdi pleit voor een evenwicht tussen verantwoordelijkheid, grensprocedures en solidariteit. Hij stipt aan dat er op dit ogenblik nog geen garantie is dat die solidariteit er ook zal zijn in crisissituaties.