Vlaamse regering wil met opleidingen crisis overwinnen
Foto: Photo News

De Vlaamse regering, vakbonden en werkgevers hebben een sociaal akkoord gesloten dat 190 miljoen investeert in opleidingen, digitalisering en duurzaam werk.

Begin dit jaar braken de Vlaamse sociale partners zich nog het hoofd over manieren om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen, omdat vacatures niet ingevuld raakten. Sinds de coronacrisis is dat helemaal veranderd. De Vlaamse werkloosheid steeg met ongeveer 20.000 personen en de vacaturecijfers daalden. In november lagen ze nog altijd 18,6 procent lager dan in november vorig jaar.

Het sociaal akkoord dat de Vlaamse regering en de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties hebben gesloten onder de titel ‘Alle hens aan dek’ moet de Vlaamse economie helpen om de coronaklap te overwinnen en tegelijk de onderliggende krappe arbeidsmarkt aan te pakken.

De bedoeling is dat Vlaanderen zich ‘uit de crisis moet leren’. Tijdelijk werklozen zullen sterk aangemoedigd worden om een opleiding of stage te volgen, vrijwilligerswerk te doen of in te stappen in een tijdelijke job, bijvoorbeeld in de zorg. Dat mag de Vlaamse overheid 119 miljoen euro kosten.

Extra ondersteuning

Ook werknemers die nog aan de slag zijn, kunnen bij de VDAB een competentietest laten doen en daarop een opleiding volgen. Kmo’s worden ondersteund om hun personeel te laten testen. Er komt ook extra budget voor het opleidingsverlof.

Daarnaast komen er meer digitale initiatieven om werk te zoeken, online opleidingen of herscholingen te volgen, goed voor 50 miljoen euro. Kwetsbare groepen met beperkte digitale vaardigheden krijgen extra ondersteuning.

Mensen die door de coronacrisis hun werk verloren en voor het eerst sinds lang opnieuw moeten gaan solliciteren, krijgen korte trainingen zodat ze snel klaar zijn voor een nieuwe job. Om mensen duurzaam aan het werk te houden en werk werkbaar te houden, bijvoorbeeld door telewerk blijvend te maken, is er 21 miljoen euro voorzien.

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) blijft een werkzaamheidsgraad van 80 procent tegen het einde van de regeerperiode op deze manier mogelijk.