‘Drones inzetten voor feestjes is brug te ver’
‘Het gaat te ver’, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickeborne. Foto: BELGA

Mag de politie drones inzetten om eindejaarsfeestjes te controleren? Morgen overleggen de procureurs-generaal over een omzendbrief die de puntjes op de i zet.

Vincent Van Quickenborne (Open VLD), de minister van Justitie, maakt zich zorgen, zegt hij in De Zevende Dag, dat we op ons een hellend vlak tussen een rechtsstaat en een politiestaat bevinden. ‘Zeker de laatste week’, zegt hij. ‘En na uitspraken van bepaalde burgemeesters.’

De Limburgse politiezone CARMA bond de voorbije week de kat de bel aan. In de acht gemeentes binnen die zone zal de politie deze eindejaarsperiode drones inzetten om te controleren of de coronamaatregelen gerespecteerd worden. Dat deed ze vorig jaar ook al om het vuurwerkverbod te controleren. Ook de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé wil dat er tijdens de feestdagen streng gecontroleerd wordt, hij pleitte deze week voor zero tolerance.

Minister van Justitie Van Quickenborne vindt het onaanvaardbaar dat de politie op eigen houtje ‘met een slijpschijf’ woningen binnengaat. Hij maant aan tot voorzichtigheid. Zo benadrukt hij dat de woonst volgens de Belgische wetgeving onschendbaar is. ‘Ofwel krijg de politie toestemming van de bewoners om ze te betreden ofwel heeft ze een akkoord van het gerecht. Bepaalde burgemeester zeggen nu: “val maar binnen”. Dat onder het mom “gepaste maatregelen” in deze epidemie. Dat is een burg te ver. De politie kan niet binnengaan bij mensen zonder een akkoord van het gerecht. Ook in deze tijden is dat buitenproportioneel.’µ

Ook over het inzetten van drones is Van Quickenborne erg bezorgd. ‘Ik ben een voorstander van technologie en vind dat de politie moderne technologie moet kunnen inzetten. Maar het mag niet in strijd zijn met de rechtsstaat. Net als het huis is de tuin onschendbaar. Drones met warmtesensoren inzetten om drugslabs op te sporen, kan perfect. Maar het is iets heel anders dan ze als algemeen middel gebruiken bij de ordehandhaving van de coronamaatregelen.’

Heel wat politiezones hadden al duidelijkheid gevraagd over wat er nu wel en niet mag tijdens de eindejaarsperiode. Daarom komt het College van Procureurs-Generaal maandagmiddag samen, zegt Van Quickenborne. ‘De procureurs-generaal zullen vervolgens een omzendbrief opstellen die moet aangeven welke maatregelen kunnen en welke niet. Die brief zal de grens duidelijk maken – waar men niet mag over gaan. Nu gaan sommigen er te los mee om.’