De Vlaamse regering heeft de nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT goedgekeurd. De tekst legt onder meer de financiële armslag van de openbare omroep vast. De VRT krijgt in de loop van de beheersovereenkomst 25,1 miljoen euro minder publieke middelen.

Het contract van de Vlaamse overheid met de VRT werd goedgekeurd. Daarin staat wat er van de openbare omroep verwacht wordt. De dotatie (het overheidsgeld) van de VRT, die voor dit jaar nog ongeveer 275 miljoen beslaat, zakt volgend jaar naar 265 miljoen, en tegen 2025 naar 258 miljoen. ‘Ik vind het een verschrikkelijk fenomeen dat we meteen naar het geld kijken’, reageert de ceo van de VRT Frederik Delaplace. Volgens Delaplace en minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle (CD&V) zijn de besparing niet zo dramatisch als ze lijken. ‘De overheid geeft ons een aantal porren in de rug om de projecten waar we achter staan mogelijk te maken’, zegt Delaplace. ‘De besparingen die gebeuren, respecteren de besparingsovereenkomst.’

Die zware besparing wordt in de nieuwe beheersovereenkomst wel deels gecompenseerd via reclame-inkomsten. De eigen inkomsten die VRT mag halen uit reclame, stijgen met enkele miljoenen euro’s naar bijna 78 miljoen.

Bovendien voorziet de Vlaamse regering in een compensatie voor het ‘transformatieplan’ van de VRT (dat stipuleert dat de VRT zich moet omscholen tot een digitale voortrekker), ter waarde van 16 miljoen euro, te spreiden over vijf jaar. ‘De transformatie vergt een inspanning. Iedereen moet daarin kunnen meegaan. We gaan daarom ook iedereen de kans geven om die digitale geletterdheid en mediawijsheid te verwerven’, zegt Luc Van den Brande.

Transparantie

VRT zal zich ook ‘terughoudend’ moeten opstellen bij ‘het verwerven van open net-uitzendrechten van wielerwedstrijden en voetbalwedstrijden’, toch zeker voor de wedstrijden waar Vlaamse private televisieomroepen interesse in hebben. In haar jaarverslag zal de VRT ook moeten rapporteren over de kosten van de sportrechten. Ook moet de VRT transparanter zijn over de schermgezichten. ‘Schermgezichten blijven belangrijk, maar hoe ga je daar op een goede manier mee om? We moeten daar redelijke bedragen voor betalen en transparant over zijn. Anders blijven de indianenverhalen zich voordoen’, klinkt het tijdens de persconferentie.

Onpartijdigheid

‘We moeten ervoor zorgen dat de Vlaming correcte en betrouwbare informatie krijgt’, zegt minister Dalle. ‘Zeker tijdens de coronacrisis, is dit van levensbelang.’ In de beheersovereenkomst staat daarom dat de VRT samen met andere mediabedrijven desinformatie zal tegengaan. ‘We moeten de krachten bundelen’, zegt Delaplace. ‘We zijn heel concreet een project aan het opstellen zodat we op een intensieve manier fake news kunnen counteren dan als we dat allemaal apart zouden doen’, klinkt het.

De onpartijdigheid van de VRT zal gecontroleerd worden, staat in de overeenkomst. Dat zal gebeuren met een onafhankelijke academische partner. ‘We moeten geen schrik hebben om dit te laten controleren’, zegt Delaplace. ‘Voor een nieuwsorgaan als VRT is het goed dat die onpartijdigheid uitgedaagd wordt. Wij zijn vandaag al heel onpartijdig en het is goed dat we daar regelmatig op aangewezen gaan worden’, zegt de ceo nog.

Daarnaast vindt minister Dalle het belangrijk dat elke Vlaming zich kan herkennen in de media. ‘Dat gaat over vrouwen, mensen met een beperking en mensen met een migratieachtergrond.’