EU start noodplannen Brexit op
Foto: AFP

De EU heeft deze voormiddag de noodplannen geactiveerd die in geval er geen Brexit-akkoord komt, er toch vlieg, weg- en scheepvaartsverkeer tussen het VK en Europa mogelijk blijft. De regeling zou 6 maanden gelden.

De EU activeert de plannen omdat het, minder dan 4 weken voor het jaareinde, nog altijd niet zeker is of er een definitief Brexit akkoord komt. Maar ook in het geval er wel een akkoord komt, is de kans reëel dat niet alles op tijd rond raakt tegen januari.

Zonder de noodplannen zouden vliegtuigen of boten niet kunnen landen of aanmeren, omdat ze in een juridisch vacuüm opereren. De wetgeving rond bijvoorbeeld veiligheid van vliegtuigen is Europees geregeld. Als er niet tijdig een akkoord komt met de Britten over hoe hun wetgeving over de veiligheid van vliegtuigen zich tot de Europese verhoudt, kan er niet meer gevlogen worden tussen het VK en de EU.

De facto handhaaft de EU met deze noodplannen de oude situatie waarbij het VK lid was van de EU. Hierdoor mogen Britse vliegtuigen of truckers in de EU na 1 januari blijven rondvliegen of rijden. De noodwetgeving kan wel enkel gelden als de Britten, bij gebrek aan alternatieve akkoord, ook de oude wetgeving hanteren en truckers of schepen even vlot toelaten op hun bodem na 1 januari. De noodwetgeving zou volgens de EU zes maanden gelden. In die tijd zouden er dan nieuwe akkoorden moeten gesloten worden die vlieg- of scheepvaartverkeer tussen de EU en het VK permanent moet regelen.

Het noodplan voorziet ook dat Britse vissers een jaar lang nog in de Europese wateren mogen varen en vissen. Bedoeling is dat het omgekeerde ook zou gelden, maar hier is het maar zeer de vraag of de Britten zonder deal de Europese vissers zonder restricties een jaar langer in hun wateren zullen toelaten.

De Britten verlieten de EU formeel op 31 januari 2020. Er geldt tot 31 december een overgangsregeling waarbij het VK nog de oude EU-regels toepast. Er is nog steeds geen doorbraak over een definitief scheidingsakkoord. Komende zondag zou de ultieme deadline voor de onderhandelingen zijn.