Waarom De Standaard u oproept ‘een Genereus’ te worden

De redactie van De Standaard roept haar ­lezers op om De Genereuzen te steunen, de doeners van de vzw Hart voor Handicap. Het is voor het eerst dat we zo’n uitdrukkelijke oproep lanceren.

Al decennia is deze krant nauw verbonden met Hart voor Handicap en zijn voorganger, het Sinterklaasfonds, dat oudere lezers wellicht bekend in de oren klinkt. Al die jaren hadden we journalistieke aandacht voor wat Hart voor Handicap aan acties ontplooit. Generaties van abonnees steunden de vzw ook financieel. Maar nu moeten we ons, en u, verder engageren, vinden we.

Corona speelt een rol. Velen ervaren eenzaamheid en afzondering. Maar voor mensen met een beperking betekent corona de onverbiddelijke bevestiging van de segregatie waarin ze permanent leven. Er is nu geen doorbreken meer van hun isolement. Voor die segregatie hoeft niemand met de vinger gewezen te worden. Maar als samenleving houden wij het idee in stand dat mensen met een beperking er niet bijhoren. Dat gebeurt zelfs met de beste bedoelingen. Aparte busjes brengen mensen met een beperking naar aparte instellingen waar ze schoollopen of werken. Aan het verenigingsleven nemen ze minder deel, bij de jeugdbeweging sluiten ze niet zo makkelijk aan. Dat zit zo in de hoofden, bij mensen zonder én met een beperking. Dat is zonde voor iedereen. Het is ook een schande.

De Genereuzen, een beweging van mensen zonder en met beperking, stelt zich tot doel om die segregatie tegen 2030, over nauwelijks tien jaar, te laten vervagen. Dat is erg ambitieus, en het is een uitdrukkelijk politiek doel. Natuurlijk moet de overheid de structuren aanpakken. Maar de structuren kunnen slechts veranderen in het tempo waarin wij burgers inclusie evident gaan vinden. Dat is de les van bijvoorbeeld de moeizame gang van het M-decreet in het onderwijs. Inclusie begint bij het gewoon doen. Op stap gaan met mensen van alle slag, ook met beperkingen van allerlei slag. Dat is wat Circuit Sortie, een project van De Genereuzen, voorstelt. Het is een kleine daad van samenleven. Hij maakt voor alle betrokkenen een groot verschil.

Dit kan niemand zomaar delegeren of uitbesteden aan een organisatie. Maar wat een organisatie als De Genereuzen wel kan doen, is kansen creëren voor die ontmoetingen. Ze omkaderen. Mensen ervaringen aanreiken en de koesterende context bieden voor een eerste stap. Aan het rad trekken zodat het vanzelf gaat draaien. Daar hebben ze uw financiële steun voor nodig. Alvast dank.

www.degenereuzen.be

Hart voor Handicap: BE11 0689 9998 4848

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig