Ondanks corona blijft de aarde te snel opwarmen
Grote bosbranden als deze in Oost-Australië in november 2019 leidden vorig jaar tot een record in de CO2-uitstoot. Foto: afp

De pandemie heeft de wereldwijde CO2-uitstoot met 7 procent doen afnemen, maar die daling heeft een ‘verwaarloosbaar effect’ op de klimaatverandering, stellen de VN.

De wereldwijde CO2-uitstoot zal dit jaar naar verwachting met 7 procent gedaald zijn als gevolg van de corona­crisis. Maar dat heeft slechts een ‘verwaarloosbare’ ­impact op de klimaatverandering, concludeerde de milieuorganisatie van de Verenigde Naties UNEP in een rapport. De planeet stevent nog steeds af op een opwarming van 3 graden Celsius, ver van de doelstellingen uit het klimaat­akkoord van Parijs, waarin een ­bovengrens van 2 graden opwarming werd vastgelegd.

De coronacrisis leidt tot meer stilstaande auto’s en vliegtuigen, lagere industriële activiteit en minder gebruik van elektriciteit. Maar de lagere uitstoot van broeikasgassen die daarmee gepaard gaat, zal slechts een effect hebben van 0,01 graden Celsius minder opwarming tegen 2050, waarschuwen de onderzoekers.

Om de opwarming van de planeet te beperken tot 1,5 °C, moet de uitstoot van broeikasgassen volgens de VN tot 2030 jaarlijks met 7,6 procent dalen. Die uitstoot steeg het voorbije decennium daarentegen gemiddeld met 1,5 procent per jaar, met een record van 2,6 procent in 2019 door de sterke toename van bosbranden. In dat tempo schatten de onderzoekers dat de planeet tegen eind deze eeuw met 3,2 °C opgewarmd zal zijn, zelfs als alle beloftes van Parijs worden nagekomen, wat lang niet het geval is.

Gemiste kans

‘De pandemie is een waarschuwing dat we dringend onze koers moeten veranderen. Het huidige economisch beleid is ook de motor van de drie planetaire crisissen: klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en verontreiniging’, zei de topvrouw van UNEP, Inger Andersen. De VN-organisatie hoopt dat de wereld de coronacrisis aangrijpt als kans voor een ‘groen economisch herstel’ door massale steun aan koolstofvrije ­infrastructuur en technologie, ­afbouw van de subsidies voor fossiele energie, stopzetting van de steenkoolcentrales en omvangrijke herbebossing.

Daarmee zou de uitstoot tegen 2030 tot 25 procent lager kunnen liggen dan de uitstoot die met het beleid van vóór de coronacrisis verwacht wordt en zou er 66 procent kans zijn om de opwarming onder de 2°C te houden.

Maar momenteel, ondanks de honderden miljarden die de staten aan het herstel van hun economie besteden, is ‘wereldwijd de kans gemist om met de relancemaatregelen een koolstofarme transitie te versnellen’, zeggen de auteurs van het rapport. ‘Zonder grote ommekeer zullen de doelstellingen van het akkoord van Parijs nog wat verder weg liggen.’