Nederlandse regering bereikt stikstofakkoord met oppositiepartijen
De bouw van woningen moet dankzij de deal weer op gang komen, terwijl de natuur beschermd wordt tegen schadelijke stikstofneerslag. Foto: Hollandse Hoogte / Peter Hilz

De Nederlandse regering heeft een akkoord bereikt met oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over de stikstofwet die donderdag in de Tweede Kamer wordt behandeld. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Landbouw weten. Met de opmerkelijke deal, vooral door deelname van de socialistische SP, heeft landbouwminister Carola Schouten zich verzekerd van brede steun voor haar wet in de Senaat.

De afgelopen dagen is lang gepraat over het wetsvoorstel, waarover woensdagavond eindelijk een deal is gesloten. In ruil voor steun krijgen de partijen onder meer de toezegging dat in 2035 bijna driekwart van de gevoelige natuur niet meer beschadigd wordt door de stikstofneerslag. Daarvoor moet de stikstofuitstoot gehalveerd worden.

Een adviescommissie had dat ook al geadviseerd. Ook zet de Nederlandse regering een tussendoel in de wet van 40 procent van de natuur op een gezond stikstofniveau in 2025. Daarnaast komt er onder meer 20 miljoen euro extra voor zorgbuurthuizen, kleinschalige wooncomplexen voor ouderen, als onderdeel van een extra impuls voor de woningbouw.

Groot tekort aan woningen

Voorts belooft de Nederlandse regering dat de duizenden zogenoemde PAS-melders een vergunning krijgen. Dat zijn ondernemers die tussen 2015 en 2019 melding maakten van uitbreiding van hun bedrijf. Onder het vorige stikstofbeleid (PAS) was zo’n melding voldoende. Maar omdat de Raad van State daar in 2019 een streep door zette, is voor de ingenomen stikstofruimte wel een vergunning nodig. Daardoor ontstond onzekerheid voor die ‘melders’. Vooral de SGP, een partij met een grote boeren-achterban, wilde duidelijkheid voor die groep.

De uitspraak in 2019 had verregaande gevolgen voor de woningbouw en de landbouw. De uitstoot van stikstof moest flink naar beneden om bepaalde natuurgebieden beter te beschermen. Daardoor liep het uitgeven van vergunningen voor projecten waarmee stikstof wordt uitgestoten volledig vast, terwijl er al een groot tekort aan woningen is.

Om de bouw van woningen en de aanleg van infrastructuur op gang te brengen, stelt de Nederlandse regering een reeks maatregelen voor. Schouten kondigde al eerder aan dat het kabinet 2 miljard uittrekt om de stikstofuitstoot door de landbouw, industrie en bijvoorbeeld scheepvaart te verlagen en 3 miljard om de speciale natuurgebieden te versterken. Daarnaast is een half miljard opzij gezet voor schonere woningbouw.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in