Afwijzende reacties op Brusselse kilometerheffing: ‘Nadelig voor pendelaars’

Er wordt erg afwijzend gereageerd aan Vlaamse en Waalse kant op de Brusselse plannen om vanaf 2022 te starten met een stadstol en slimme kilometerheffing. Brussels minister van Begroting Sven Gatz (Open Vld) wil het overleg alle kansen geven.

De Brusselse regering wil vanaf 2022 de slimme kilometerheffing ‘Smartmove’ invoeren. Daarover is binnen de coalitie een akkoord afgesloten. Het uitgangspunt is dat de Brusselaars niet langer een verkeersbelasting betalen voor het bezit van een auto, maar op basis van het gebruik ervan. Daat gaat over het aantal gereden kilometers, het tijdstip en het vermogen van de auto. ’s Avonds en in het weekend wordt gratis, tijdens de spitsuren wordt duurder. Enkel luxewagens (vanaf 15 fiscale pk) moeten daarbovenop nog een vaste belasting op verkeerstelling betalen.

Vanuit verschillende kanten wordt er afwijzend gereageerd op de Brusselse plannen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters ‘neemt akte’ van de beslissing van de Brusselse regering. ‘Sinds het begin heb ik aangedrongen op overleg tussen de gewesten. Dit moet er nu komen nu de plannen duidelijk zijn’, zegt de Open Vld-minister.

Peeters benadrukt dat ze de ‘belangen van de Vlaamse pendelaars altijd zal blijven verdedigen’. Ze herhaalt ook dat ze de Brusselse plannen zal aanvechten als die eenzijdig zouden doorgevoerd worden. ‘Een louter eenzijdige heffing ingevoerd door een ander gewest ten nadele van een ander gewest kan voor mij niet en daar zal ik me tegen verzetten.’

Belangenconflict

‘Dit is een aanslag op de Vlaamse portomonnees’, reageert Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens. Volgens Vlaams Belang zullen de plannen vooral de pendelaars buiten Brussel treffen. De Brusselaar zelf wordt namelijk gecompenseerd via de verkeersbelasting. De partij kondigt daarom een belangenconflict aan tegen de Brusselse stadstol. Met zo’n belangenconflict kan een parlement, in dit geval het Vlaams Parlement, aangeven dat zijn belangen ernstig geschaad worden door een ontwerp of voorstel van wet, decreet of ordonnantie (of een amendement daarop) dat in een ander parlement wordt behandeld.

Investeren in intelligente maatregelen

Waals minister van Economie Willy Borsus (MR) reageert erg scherp op de Brusselse plannen. Borsus toonde zich in het verleden al erg kritisch voor de Brusselse plannen om een stadstol en slimme kilometerheffing in te voeren. Nu er op Brussels niveau een akkoord is, herhaalt de MR-minister zijn scherpe kritiek: ‘Ik vind het schokkend, om niet te zeggen schandalig, om midden in een crisis een nieuw fiscaal systeem voor te stellen dat een zeer grote impact heeft op de Waalse gezinnen en in het bijzonder op de 130.000 Walen die dagelijks naar Brussel pendelen. Ik ben niet van plan deze maatregel, die in de eerste plaats een belastingverhoging is, te laten passeren’, aldus Borsus.

Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez brandt de Brusselse plannen volledig af. ‘Wat wil de linkse Brusselse regering? Het hoofdstedelijke gewest een beetje meer kapot maken? De bedrijven wegjagen? De gewone mensen en de middenklasse hebben geen extra belastingen nodig, maar wel investeringen en intelligente maatregelen’, zo tweette Bouchez.

Overleg

Brussels minister van Begroting Sven Gatz (Open Vld) legt de eerste commentaren naast zich neer. Hij wil ‘het overleg alle kansen geven’. ‘De commentaar dat we het eenzijdig invoeren is onterecht. We hebben nu een voorstel en je kan niet praten zonder voorstel. Het is niet te nemen of te laten’, verduidelijkt minister Gatz. ‘We nemen nu een aantal weken en maanden om te zien of we dichter bij elkaar kunnen komen met Vlaanderen en Wallonië. Ik ga niet vooruit lopen op die resultaten. Ik hoop dat we niet in een gespannen vechtfederalisme eindigen’, vervolgt hij.

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) is er ook van overtuigd dat er via overleg een akkoord kan gevonden worden rond de Brusselse mobiliteitsplannen. ‘Ik geloof sterk in een constructieve dialoog met mijn gewestelijke mobiliteitscollega’s om samen tot een evenwichtige oplossing te komen’, zegt de Ecolo-minister.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig