Duizenden ondernemers moeten coronapremie terugbetalen omdat zaak niet dicht was
Foto: Peter Hilz

De coronapremies die tijdens de eerste lockdown werden uitgekeerd, worden systematisch gecontroleerd door inspecteurs van de Vlaamse overheid. Die hebben al 5.574 aanvragen onterecht bevonden op een totaal van 106.000 die waren toegekend. En de controles lopen nog.

Het gaat om de zogenaamde hinderpremies die winkeliers, ondernemers en horecamensen konden aanvragen als ze verplicht moesten sluiten in de eerste lockdown. Vandaag, in de tweede lockdown, gelden die niet meer en is er een systeem van compensaties van de vaste kosten, berekend op zo’n 10 procent van de normale omzet. ‘Maar in de eerste lockdown moest het snel gaan en kozen we voor een gelijke regeling voor iedereen’, zegt Arne De Brabandere, woordvoerder van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

In totaal hebben 130.000 ondernemers zo’n hinderpremie aangevraagd. 24.000 aanvragen werden meteen geweigerd, omdat niet aan de voorwaarden was voldaan. 106.000 premies werden uitbetaald, elke keer goed voor 4.000 euro plus 160 euro per dag sluiting.

De inspecteurs van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (Vlaio) zijn nu systematisch door die stapels aan het gaan ter controle. ‘Daarvoor is extra mankracht ingezet en wordt gewerkt met ‘datamining’, het analyseren van grote hoeveelheden data uit verschillende databanken.’

Niet echt gesloten

De voornaamste redenen voor terugvorderingen zijn dat er geen fysieke locatie is die dicht moest (zoals een toonzaal of een winkel), dat er meerdere premies werden aangevraagd op hetzelfde adres of ondernemingsnummer of dat de onderneming niet echt gesloten was.

De controles gaan nog door en kunnen nog tot vijf jaar na de uitbetaling plaatsvinden. Vlaanderen gaf ook compensatiepremies aan zelfstandigen die niet dicht moesten, maar die toch veel omzetverlies leden. De controles daarvan zijn voor een latere datum, omdat de inspecteurs nu de handen vol hebben met de hinderpremies, aldus De Brabandere. De zogenaamde overbruggingskredieten, in totaal een half miljard, uitbetaald aan zelfstandigen die minstens zeven dagen in de maand niet konden werken, zijn federaal en die controle gebeurt ook federaal.

Bij Vlaio wordt ontkend dat mensen met klachten geen gehoor vinden, zoals ondernemer Tomasso Bordoni beweert. ‘Er zijn verschillende kanalen om ons te bereiken, waaronder een gratis 0800-nummer’, zegt woordvoerster Karolien Goossens.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig