Groenen verzetten zich niet tegen N-VA-kandidaat voor Grondwettelijk Hof
Danny Pieters (N-VA). Foto: Belga

De Kamerfractie van Ecolo-Groen zal zich niet verzetten tegen de voordracht van N-VA’er Danny Pieters als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Dat is opvallend, want de N-VA deed dat onlangs wel nog bij de kandidatuur van Zakia Khattabi (Ecolo). Wel pleiten de groenen ervoor de procedure voor de aanduiding van rechters bij het Grondwettelijk Hof te hervormen.

De kandidatuur van Khattabi – die intussen federaal minister van Klimaat, Milieu en Duurzame Ontwikkeling is – werd tweemaal afgeblokt in de Senaat. Ze kon niet op de steun van de N-VA en Vlaams Belang rekenen, maar ook in liberale kringen botste haar kandidatuur op weerstand. De N-VA lanceerde zelfs een campagne op de sociale media, waarin ze werd afgeschilderd als een activiste die zou hebben geprobeerd in een vliegtuig een repatriëring te verhinderen. Het rapport van de Algemene Inspectie (AIG) spreekt dat tegen.

Binnenkort buigt de Kamer zich over de kandidatuur van oud-Senaatsvoorzitter Danny Pieters als rechter bij het Grondwettelijk Hof. De groenen zijn echter niet van plan de N-VA een koekje van eigen deeg te bakken en zullen zich niet verzetten tegen de voordracht.

‘De campagne van deN-VA en Vlaams Belang ten aanzien van Zakia Khattabi was leugenachtig en oneerlijk. Maar als groenen staan wij voor een andere politiek. De werking van onze instellingen primeert: het Grondwettelijk Hof moet kunnen functioneren. When they go low, we go high’, citeert fractieleider Kristof Calvo de voormalige Amerikaanse first lady Michelle Obama.

‘Benoemingsregels moeten veranderen’

Ook Khattabi benadrukt dat de principes en waarden die haar zo dierbaar waren tijdens haar kandidatuur voor het Grondwettelijk Hof, haar vandaag zo mogelijk nog dierbaarder zijn. ‘Ik ben dus zeer gehecht aan onze rechtsstaat en de goede werking van onze instellingen. Om die reden is het mijn diepste overtuiging dat de procedure voor het Grondwettelijk Hof vandaag net zo moet verlopen als vóór het precedent dat de N-VA heeft geschapen. Ik zal de instelling die mij zo dierbaar is, dan ook niet destabiliseren in naam van partijpolitieke spelletjes.’

De groene fractie pleit wel voor een politieke dialoog over de spelregels voor de aanduiding van rechters bij het Grondwettelijk Hof. ‘In afwachting van een hervorming kunnen kandidaten alleen beoordeeld worden volgens de huidige spelregels. Een grondige wijziging kan bovendien maar via een tweederdemeerderheid in de Kamer en de Senaat. Dat zal dus overleg vragen. Maar wij zijn dus alvast voorstander van een hervorming’, besluit Calvo.

In een reactie zegt de N-VA tevreden te zijn ‘dat alle partijen zich kunnen vinden in de gemaakte afspraken en rekening houden met de democratische krachtverhoudingen’. ‘Met Danny Pieters heeft de N-VA bovendien een kandidaat die boven elke professionele verdenking staat’, zegt Kamerfractievoorzitter Peter De Roover.