Marc Van Ranst gaat vrijuit na ‘Blijf weg uit Antwerpen’-tweet

De burgerlijke rechtbank in Mechelen heeft de schadeclaim van ondernemer Rudi De Kerpel tegen viroloog Marc Van Ranst afgewezen. De ondernemer had 5.000 euro schadevergoeding geëist voor gemiste inkomsten nadat professor Van Ranst eind juli op Twitter schreef ‘kom niet naar Antwerpen’, maar liet vorige maand weten af te zien van het geding. Hij vroeg de rechtbank de vordering wel te behouden, maar daar ging de rechtbank niet op in.

De Kerpel van bv Durapack meende dat de bewuste tweet hem als ondernemer schade toebracht en besloot een burgerlijke procedure op te starten tegen de viroloog. De tweet werd verstuurd op het moment dat het aantal coronabesmettingen in Antwerpen de hoogte ingingen. Twee dagen nadat de bewuste tweet werd verstuurd, besloot de Antwerpse gouverneur bijkomende maatregelen te treffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De Kerpel eiste 5.000 euro, het dossier werd vorige maand gepleit voor de burgerlijke rechtbank in Mechelen. Bij aanvang kwam de boodschap dat De Kerpel de procedure wilde stopzetten. ‘Wij doen afstand van de procedure maar niet van de vordering, die blijft bestaan’, lichtte meester Davina Simons namens De Kerpel toe. Concreet betekent dit dat de procedure als het ware bevroren wordt en later, indien gewenst, weer geopend kan worden. Van Ranst zelf verzette zich tegen het einde van de procedure. ‘Als je iets doet, moet je voluit gaan’, klonk het bij hem. Hij herhaalde de bewuste tweet enkele dagen voordien nogmaals op Twitter.

De rechter besliste om een einde te maken aan de procedure en besliste in het voordeel van Van Ranst. De rechtbank meent dat er geen onzorgvuldigheid door professor Van Ranst kan worden aangetoond, zelfs niet de minste fout. Er is geen enkele aanwijzing dat de berichtgeving, in stand van de wetenschap op dat moment, niet correct zou geweest zijn, of dat hij als viroloog onzorgvuldig zou hebben geadviseerd. Om die reden is de vordering ongegrond en wordt ze dus afgewezen. ‘Nu geen fout in hoofde van professor Van Ranst te weerhouden is, is de beoordeling van de schade en een oorzakelijk verband tussen de schade en het handelen van professor Van Ranst niet meer aan de orde’, verklaart de rechtbank het vonnis.

Van Ranst krijgt een schadevergoeding van 780 euro van De Kerpel, een vergoeding voor de kosten die hij maakte door zelf een advocaat te raadplegen. Daarnaast is Durapack ook verantwoordelijk voor de gerechtskosten, begroot op 165 euro.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig