Vandenbroucke geeft adviezen Celeval vrij na golf van kritiek
Foto: REUTERS

Na alle kritiek die minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) te slikken kreeg over de sluiting van de winkels, heeft hij de adviezen van de Celeval en de RAG van eind oktober vrijgegeven.

‘Voor de getroffen winkels was dit inderdaad een zeer moeilijke beslissing, die we niet graag namen’, klinkt het in een mededeling van de minister.

‘We begrijpen goed de vraag naar de rechtvaardiging van deze beslissing. Op 30 oktober zaten we in een werkelijke noodsituatie, zoals uitgelegd in de adviezen die we toen kregen van de Rag en van Celeval. Het was nodig maatregelen te nemen die het aantal contacten en verplaatsingen snel en maximaal terug zou dringen, en de risico’s op besmettingen zo klein mogelijk zou maken. Daarom werd besloten ook de niet-essentiële winkels te sluiten.’

Vandenbroucke brengt die adviezen nu naar buiten om een eind te maken aan de discussie over hoe de beslissing is genomen. In Terzake zei hij vrijdagavond dat dit enkel gebeurde om een schokeffect te creëren. Iets wat hij nu dus noodgedwongen nuanceert. Al de hele dag nemen verschillende partijen – uit oppositie én meerderheid – hem op de korrel na die uitspraak.

België had op 28 oktober de hoogste incidentie in Europa en de toestand in de ziekenhuizen was zeer verontrustend. Daarom was de Rag, risk assessment group, van oordeel dat de sanitaire noodtoestand moest uitgeroepen worden.

De Celeval, de evaluatiecel, adviseerde op 29 oktober om de sociale contacten tot één knuffelcontact te limiteren. ‘Geen bezoeken bij familie of vrienden thuis.’ In het advies staat dat alle sociale contacten sterk gereduceerd moesten worden in de periode van 1 tot 14 november, maar er was geen consensus hoe dat moest gebeuren. Er werden twee opties gegeven, het verbieden van niet-essentiële verplaatsingen en het sluiten van niet-essentiële winkels en of het instellen van een perimeter van vijf of tien kilometer rond het huis, zoals in Frankrijk het geval was. Een meerderheid (16) was voor de sluiting van de winkels, twee leden van de Celeval waren tegen.

Volgens Vandenbroucke was de beslissing van het Overlegcomité minder streng dan de voorstellen van Celeval, maar het sluiten van niet-essentiële winkels werd wel gevolgd.

Advies Celeval by De Standaard on Scribd