De Brusselse regering heeft een lijst goedgekeurd met 422 reptielen die in het gewest als huisdier mogen worden gehouden. Het gaat om 249 hagedissen, 107 slangen en 66 schildpadden. Er zijn ook voorschriften over hoe de dieren moeten worden verzorgd.

Brussel had nog geen regels over welke reptielen als huisdier mogen worden gehouden. Veel exemplaren zijn niet geschikt voor het leven in gevangenschap, zegt minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt in een mededeling. ‘Daarom heb ik besloten het aantal soorten te beperken tot 422’, zegt hij.

De maatregel treedt in werking op 1 juni 2021. Vanaf die datum zullen Brusselaars die een soort wensen te houden die niet tussen de 422 exemplaren voorkomt, een erkenningsaanvraag moeten indienen bij Leefmilieu Brussel. Brusselaars die reptielen houden die niet op de lijst staan, kunnen ze houden op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze het dier reeds bezaten voor de positieve lijst met reptielen van kracht werd.