Dodelijkste zomer voor Vlaamse fietsers sinds 2014
Archiefbeeld. Foto: BFM

Als gevolg van de coronabeperkingen is het aantal verkeersdoden tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar gedaald met 16 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat toont de barometer van veiligheidsinstituut Vias. Maar voor fietsers op Vlaamse wegen was het wel de dodelijkste zomer in zes jaar tijd.

2020 is een atypisch jaar, ook in de ongevallenstatistieken. Tot en met september vielen er op Belgische wegen dit jaar 303 doden te betreuren, tegenover 362 in dezelfde periode vorig jaar. In Vlaanderen is het aantal verkeersdoden met 12 procent gedaald, in Wallonië zelfs met 21 procent. Het waren vooral auto-inzittenden die vaker gespaard bleven. Van 183 doden vorig jaar ging het naar 145 dit jaar.

Maar ondanks de coronabeperkingen was de maand september wel opvallend dodelijker dan vorig jaar. Er vielen die maand 48 doden, tegenover 31 doden vorig jaar. ‘Het uitzonderlijk zachte weer van september heeft mensen ertoe aangezet eropuit te trekken en dat heeft het risico doen toenemen’, analyseert Vias.

En zacht weer, dat trekt vooral fietsers. In juli, augustus en september stierven 17 fietsers op Vlaamse wegen. Dat is het hoogste aantal sinds 2014. Ook in Brussel moesten fietsers het dit jaar vaker ontgelden. Daar werd een stijging van 16 procent opgetekend in het aantal ongevallen met fietsers: van 748 naar 870 ongevallen.

Peeters: ‘Niets om ons vrolijk over te maken’

Ook het aantal doden op autosnelwegen nam toe. Tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar vielen er meer dodelijke slachtoffers (59) dan in dezelfde periode in 2016 (52 doden), 2017 (56 doden) en 2018 (58 doden). ‘Het was minder druk en sommige bestuurders hebben daarvan geprofiteerd om meer risico’s te nemen’, aldus Vias.

‘Het is niet geplaatst om zich vrolijk te maken over deze cijfers’, reageert Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). ‘We weten dat 2020 door de coronacrisis nooit een referentiejaar kan worden.’

Vooral het stijgend aantal fietsslachtoffers baart minister Peeters zorgen. ‘Al weten we wel dat er aanzienlijk meer werd gefietst en de kans op meer fietsongevallen dan helaas ook groter wordt. Deze barometer leert ons dat we volop moeten blijven inzetten op de modal en mental shift en dat verkeersveiligheid ook de komende jaren hoog bovenaan de agenda zal moeten blijven staan om onze doelstellingen te realiseren. Zelfs tijdens verkeersarme periodes merken we dat de weg nog lang is, zeer lang.’