Veel mensen denken verkeerdelijk dat bij covid-19 automatisch koorts optreedt, maar dit klopt helemaal niet, zo waarschuwde viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. ‘Koorts kan een symptoom zijn, maar is vaak niet aanwezig.’

‘De piek van de tweede golf ligt nu een tweetal weken achter ons en alle indicatoren blijven positief evolueren. We zien een verdere daling van de besmettingscijfers, ziekenhuiscijfers en overlijdenscijfers’, zo zei viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. Wel waarschuwt hij dat de besmettingscijfers minder snel dalen. ‘De weg blijft lang en zal niet zonder hindernissen zijn.’

‘We noteren nu 3.672 nieuwe gevallen per dag, dat komt overeen met een daling van 28 procent tegenover een week eerder, of een halvering van het aantal besmettingen om de vijftien dagen. Die daling is minder uitgesproken dan in de eerste helft van november, toen zagen we nog een halvering om de zeven dagen’, aldus Van Gucht.

‘Het is wel goed om te zien dat we het op Europees vlak een stuk beter doen qua aantal besmettingen. We staan nu op de 18de plaats van de 31 in Europa, tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Als de trend aanhoudt, detecteren we tegen het eind van het jaar 500 besmettingen per dag.’

De leeftijdsverdeling bij het aantal nieuwe besmettingen blijft relatief ongewijzigd. ‘Bij tachtigplussers is daling minder uitgesproken, dat is in lijn met de vele uitbraken in de woonzorgcentra. Het aantal nieuwe besmettingen bij kinderen en tieners is niet meer aan het dalen, maar dat mag nog niet worden gelinkt aan de heropening van de scholen, daar is het te vroeg voor. We gaan de daling wel verder nauwgezet opvolgen’, zegt Van Gucht.

Koorts en langdurige klachten

Van Gucht greep de persconferentie ook aan om te waarschuwen dat veel mensen onterecht denken dat ze moeten wachten op koorts, alvorens een dokter te verwittigen. ‘Minder dan de helft van mensen met covid-19 ontwikkelt koorts. Dat kan weliswaar een symptoom zijn, maar is evengoed vaak niet aanwezig. Wanneer je symptomen hebt zoals een droge, aanhoudende hoest, kortademigheid, plots verlies van geur of andere typische vage klachten van verkoudheid of griep heeft, blijf dan thuis. Contacteer uw huisarts voor advies. Maar wacht niet tot optreden van koorts vooraleer alarm te slaan’, aldus de viroloog.

Hij kwam ook terug op langdurige klachten. ‘De meesten mensen herstellen vlot na één of twee weken, maar sommigen hebben langere tijd klachten. Uit de studie van de Universiteit Antwerpen blijkt dat ongeveer 20 procent na twee maanden nog steeds bepaalde symptomen heeft, buitenlandse studies spreken over tien procent. Een Britse studie vond dat 1 op 50 nog steeds klachten heeft na een drietal maanden’, aldus Van Gucht.

Langdurige klachten worden vaker gemeld door jongere vrouwen, mensen met overgewicht en oudere mensen. ‘Meestal is dat een gevoel van algemene vermoeidheid, maar ook aanhoudende kortademigheid, bijvoorbeeld wanneer met een trap neemt, maar ook spierpijn en concentratieproblemen worden genoemd, naast langdurig verlies van geur en smaak. Anderen klagen ook van pijn op de borst, terugkerende opstoten van koorts, huiduitslag en haarverlies. Ook bepaalde neurologische klachten of geheugenproblemen keren terug, en er zijn soms ook depressieve klachten, zoals angst of stemmingswisselingen.’

‘Het virus is op dat moment alweer uit het lichaam verdwenen, maar klachten kunnen dus langer aanhouden’, aldus Van Gucht. ‘Het herstelproces is langer voor mensen die zwaar getroffen zijn, maar komt ook voor bij mensen die milde vorm van de ziekte hadden.

‘Het is belangrijk om te benadrukken dat dit soort langdurige klachten ook kan voorkomen bij besmettingen van andere virussen, het is niet noodzakelijk een typisch fenomeen van covid-19. Er is nog veel onduidelijkheid, dit moet onderzocht worden in langdurige studies. Indien u aanhoudende klachten ondervindt, neem dan contact op met je huisdokter en laat je goed opvolgen’, adviseert Van Gucht.