Reynders noemt het ‘catastrofaal’ dat enkele Franstalige regeringsleden amper Nederlands spreken
Foto: ISOPIX

Didier Reynders vindt het ‘catastrofaal’ dat Franstalige staatssecretarissen geen Nederlands spreken. ‘Jezelf niet kunnen uitdrukken in de taal van een ander is een probleem, zeker in een regering die in Vlaanderen geen meerderheid heeft’, zei de voormalig vicepremier.

De nieuwe ministers en staatssecretarissen van de regering-De Croo hebben de voorbije weken hun beleidsnota toegelicht in de Kamer. De optredens van staatssecretarissen Mathieu Michel (MR) en Sarah Schlitz (Ecolo) lokten heel wat kritiek uit. Michel omdat hij een antwoord formuleerde in zeer gebrekkig Nederlands, Schlitz omdat ze haar toespraak enkel in het Frans had gehouden.

Voormalig MR-voorzitter Didier Reynders, als Europees commissaris bevoegd voor Justitie, zag het met lede ogen aan, zo zei hij zondag aan Belga. ‘Het is jammer en zelfs catastrofaal dat de staatssecretarissen aan Franstalige zijde de taal van de andere gemeenschap niet spreken. Jezelf niet kunnen uitdrukken in de taal van een ander is een probleem, zeker in een regering die in Vlaanderen geen meerderheid heeft’, aldus de voormalig vicepremier.

Reynders kreeg naar eigen zeggen heel wat boze telefoontjes na de keuze van huidig MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez voor Michel, waarvoor Bouchez binnen zijn eigen partij onder vuur kwam te liggen. ‘In de regering-Michel kwam de helft van de ministers van de MR. Wanneer je persoonlijkheden aan het roer hebt staan, en je beslist om die niet opnieuw aan te duiden, kan je maar beter een uitzonderlijke persoon in de plaats aanduiden’, zegt Reynders.

Hij adviseert Bouchez dan ook om vaker de mensen rond hem te raadplegen, alvorens een beslissing te nemen. Sinds de heisa rond de ministerkeuze wordt Bouchez bijgestaan door het bestuur van de partij. ‘Georges-Louis Bouchez is bij mij gestart. Ik ken zijn intelligentie en zijn talent, inclusief analytische en communicatieve vaardigheden. Je moet jezelf bij elke functie in vraag kunnen stellen, en daarvoor moet je een aantal mensen rond je scharen die kritiek kunnen leveren op wat je doet, positief en negatief’, aldus nog Reynders.