In Vladivostok, een grote stad in het oosten van Rusland, woedde deze week een hevige sneeuwstorm. Los van de miserie die daarmee gepaard gaat, levert de storm knappe beelden op. In de video hierboven ziet u hoe de stad onder een ijslaag van een tweetal centimeter is bedolven.