Karel de Grote Hogeschool betreurt dat graduaatsopleidingen afgevoerd moeten worden

De Antwerpse Karel de Grote Hogeschool (KdG) is teleurgesteld dat ze geen graduaatsopleidingen meer mag organiseren. Het Grondwettelijk Hof vernietigde donderdag een decreet dat dat mogelijk maakte na een klacht van AP Hogeschool. Studenten die aan een graduaat begonnen waren, mogen wellicht enkel het lopende academiejaar afmaken.

In 2018 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed waardoor hogescholen graduaten konden inrichten. Daarbij moesten de hogescholen samenwerkingen aangegaan met de Centra voor Volwassenonderwijs (CVO). Een decreetsartikel in 2019 maakte een uitzondering op die samenwerkingsregel voor KdG, die zelf vier opleidingen mocht uitbouwen. Zo wou de Vlaamse regering voldoende aanbod in de regio Antwerpen verzekeren.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde dat decreetsartikel na een klacht van AP Hogeschool, die vond dat het gelijkheidsbeginsel geschonden was. ‘Het lijkt erop dat de huidige graduaatstudenten enkel nog het lopende academiejaar aan KdG kunnen afwerken en de graduaatsopleidingen daarna uitdoven’, stelt Veerle Hendrickx, algemeen directeur aan KdG. ‘Wij ervaren nog ruimte voor interpretatie en hebben het Grondwettelijk Hof om toelichting gevraagd. Het is in het belang van onze studenten dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. En sowieso putten we alle mogelijkheden uit zodat de huidige studenten zo goed mogelijk kunnen afstuderen.’

Volgens Hendrickx is KdG destijds buiten haar wil uit de boot gevallen bij de overheveling van graduaten van de CVO’s naar de hogescholen. ‘De Vlaamse regering heeft dit, via deze decretale bepaling, enigszins willen rechtzetten. Wij zijn een kleine speler in de markt van de graduaatsopleidingen en hebben daarom geen marktverstorende impact. Bovendien hebben we een heel eigen didactische aanpak waardoor we een heel specifiek doelpubliek aantrekken.’

De studenten van de graduaten Internet of Things, Maatschappelijk Werk en Voertuigtechnieken mogen hun schooljaar afwerken, maar moeten daarna wellicht stoppen. ‘We hebben er van in het begin altijd sterk voor gepleit dat tenminste de studenten die hun plekje gevonden hadden in onze graduaatsopleidingen bespaard zouden blijven van de gevolgen van deze uitspraak. Natuurlijk gaan wij wel samen met hen op zoek tot ze opnieuw een opleiding vinden waar ze zich volgend academiejaar helemaal in kunnen vinden. Ondertussen blijven we ons dit academiejaar op eenzelfde wijze voor onze studenten inzetten’, aldus de algemeen directeur.

Voor Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is het ontoelaatbaar dat de studenten hun opleiding zouden moeten afbreken. ‘Dit is het resultaat van een hogescholenstrijd die nu tot het verleden moet behoren’, laat hij weten in een reactie. ‘Iedereen moet goed beseffen dat studenten en docenten, die zelf geen enkele schuld dragen, hier de dupe van zijn. De betrokken jongeren gaan hun opleiding hoe dan ook kunnen afwerken, daar wil ik garant voor staan.’