Corona-indicatoren blijven dalen
Foto: AP

De r-waarde, het getal dat aangeeft hoeveel mensen een covid-19-patiënt besmet, blijft onder 1. Dat betekent dat de pandemie in ons land opnieuw krimpt. Dat is ook te zien aan de Belgische coronacijfers die in daling verder zetten.

Tussen 10 en 16 november raakten in ons land elke dag gemiddeld 4.353 mensen besmet met het coronavirus. Dat is een daling met 37 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. In totaal testten in België daarmee nu al 550.264 mensen positief op covid-19. Dat blijkt vrijdagochtend uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. De meest recente cijfers die een onderscheid maken tussen leeftijd tonen aan dat per 100.000 inwoners de meeste besmettingen tussen 2 november en 11 november plaatsvonden bij 80-plussers.

In diezelfde periode van 10 tot 16 november stierven gemiddeld elke dag 186 mensen, 6,9 procent minder in vergelijking met de periode daarvoor. Sinds de uitbraak van de pandemie bezweken in België 15.196 patiënten aan covid-19.

Er liggen momenteel volgens de meest recente cijfers 5.650 mensen in het ziekenhuis (-4 procent), van wie 1.284 op de intensieve zorgen (-3 procent). Tussen 13 en 19 november waren er elke dag gemiddeld 372,3 nieuwe ziekenhuisopnames. Dat is een daling met 25 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor.

Er worden dagelijks zo’n 28.100 mensen getest. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 18,7 procent. De laatstbekende r-waarde dateert van 18 november en lag toen op 0,78. Het cijfer ligt sinds kort opnieuw onder 1 wat betekent dat de pandemie in ons land krimpt.