Regering wil burger betrekken bij staatshervorming
Minister Annelies Verlinden. Foto: belga

De ministers voor Institutionele Hervormingen David Clarinval en Annelies Verlinden gaan met het oog op de geplande staatshervorming in 2024 een ‘dialoogplatform over de toekomst van het Belgische federalisme’ in de steigers zetten. Dat staat te lezen in hun beleidsnota.

De regering-De Croo heeft het voornemen een nieuwe staatsstructuur uit te werken waarin de verdeling van de bevoegdheden homogener moet worden. Naar het voorbeeld van de – wegens de coronacrisis uitgestelde – Conferentie over de toekomst van Europa komt er een brede bevraging bij burgers (in het bijzonder jongeren), de civiele samenleving, experten en lokale autoriteiten. De Kamer wordt gevraagd om te experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie, zoals gemengde panels van parlementsleden en burgers.

De werkzaamheden van het Dialoogplatform zullen rond verscheidene thema’s draaien. Er komen werkgroepen om bestaande expertise te vergaren en de verdeling van de bevoegdheden te evalueren.

Voorlopige grondwetsartikelen

De timing blijft vaag. De werkzaamheden beginnen ‘zo snel mogelijk’, klinkt het in de nota. Er wordt een voorlopige lijst opgemaakt van grondwetsartikelen die voor herziening vatbaar verklaard moeten worden. Tegen eind 2021 moet een rapport met aanbevelingen van het platform ingediend worden bij de regering en kan de lijst met artikelen aangevuld worden. Een consultatie van politieke vertegenwoordigers wordt ‘tijdig’ gefinaliseerd.

Voorts zullen de ministers hervormingsvoorstellen voorbereiden en contacten leggen om ‘bijkomende parlementaire steun’ te vinden ‘om de noodzakelijke meerderheden’ te vormen. Herzieningen van de grondwet vereisen een tweederdemeerderheid, bijzondere wetten een tweederdemeerderheid en een meerderheid in elke taalgroep.