Koning Fiets bestijgt de troon
Foto: Bart Dewaele

Mobiliteit zit op een kantelpunt. Woon-werkverkeer kan en moet groener om onze samenleving leefbaar te houden. Die gedachtegang deelde een handvol Baanbrekende Werkgevers tijdens het rondetafelgesprek over ‘slimmer en groener onderweg’. Vooral de fiets kwam prominent naar voor als het transportmiddel van de toekomst.

Elektrische steps, fietsen, de trein, elektrische en hybride wagens. Het gamma aan groene transportmiddelen blijft aan breedte winnen. Bedrijven zetten er met graagte massaal op in. Met het mobiliteitsbudget, dat anderhalf jaar geleden een wettelijk kader kreeg, kunnen werknemers bovendien zelf een geldsom vrij verdelen over verschillende vervoersmiddelen. Vlotter en milieubewuster op het werk geraken is het opzet.

CEO Hans De Mondt van mobiliteitsbedrijf Mobly uit Antwerpen zet naar eigen zeggen bewust niet in op bedrijfswagens. “De gemiddelde leeftijd bij Mobly is 28 jaar. Jonge mensen twijfelen er niet eens over om aan deelmobiliteit te doen. De helft gebruikt zijn budget voor een deelfiets of deelstep. Veel van onze mensen wonen op minder dan vier kilometer van het kantoor. Die nabijheid speelt een belangrijke rol. De andere helft van onze mensen, die van verder komen, kiest voor de trein. Het station van Berchem is vlakbij”, duidt De Mondt.

Mobiliteitsplan

Een ander geluid – gezien de locatie en schaalgrootte – klinkt bij chemiereus BASF uit het noorden van de Antwerpse haven. “Door onze ligging is er een gebrek aan openbaar vervoer”, zegt Facility Manager Peter Sterckx. “Wij zijn daarom destijds gestart met eigen collectief busvervoer voor medewerkers. We hebben al stappen gezet om die regeling nog flexibeler te maken, maar uiteindelijk bots je op grenzen. Elk kwartier een bus inleggen, is niet haalbaar. Toch zien wij het autogebruik dalen in onze organisatie. Wij bieden sinds drie jaar fietsleasing aan en het succes is enorm. Een werknemer op twee leaset bij ons een fiets. Dat is goed voor ongeveer 1.700 fietsen. In een jaar tijd hebben we een miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur om dat mee mogelijk te maken.”

Een sterk gedragen mobiliteitsplan is ook het stokpaardje van geneesmiddelenfabrikant Pfizer uit Puurs. “We hebben in vier jaar tijd enorme stappen gezet. We hebben intussen duizend leasefietsen in omloop. Tegelijk hebben we onze fietsenstallingen, douchefaciliteiten en het persoonlijk lockersysteem stevig uitgebreid. In 2019 waren alle Pfizer-collega’s goed voor 2,2 miljoen kilometer afgelegd per fiets. Dat is goed voor het milieu en voor het welzijn van onze mensen”, zegt directeur milieu, gezondheid en veiligheid Joris De Maeyer.

Openheid

Comp & Ben Manager Sven De Cremer van telecomreus Telenet geeft toe dat zijn organisatie, met hoofdzetel in Mechelen, een nog eerder klassiek mobiliteitsbeleid kent. “Onze kantoren zijn gemakkelijk bereikbaar met de wagen. Heel veel focus ligt op bedrijfswagens en beperkt op openbaar vervoer. Wij staan evenwel op een kantelpunt. Sinds corona is de openheid naar groenere mobiliteit veel groter. We stellen ons ernstige vragen bij de bedrijfswagen die op vele momenten van de dag stilstaat. De bedrijfswagen is ook almaar minder een statussymbool. Steeds meer medewerkers komen met de fiets naar het werk. Daarvoor breiden we onze infrastructuur uit met meer douches en fietsparkings.”

Een eigen wagenpark blijft voor veel bedrijven een noodzaak. Alle ondernemingen rond de tafel blijken actief en innovatief bezig met de vergroening van de eigen wagenvloot of staan aan de vooravond van een groene (r)evolutie. Voedingsbedrijf Mars Belgium heeft al aardig wat stappen gezet. “Tegen eind dit jaar zal net geen 25 procent van het wagenpark zijn omgeschakeld naar elektrisch. Tegen eind 2023 zal dat minstens de helft zijn”, weet Corporate Affairs Director Kathy Heungens. “De voornaamste reden voor deze drastische verandering, bijna vanzelfsprekend, is om de CO2-uitstoot gevoelig naar beneden te krijgen. De eerste golf van medewerkers die de switch maken naar een plug-in hybride of elektrische wagen zorgt meteen voor een fikse daling van net geen 40 procent in de CO2-uitstoot van het totale wagenpark. Duurzaamheid op lange termijn maakt niet alleen deel uit van onze bedrijfsstrategie, het is een ambitie waar elk van onze werknemers voluit voor wil gaan.”

Ontdek hoe heel wat bedrijven vandaag al het verschil maken als baanbrekende werkgever »