Renovatie station Gent Sint-Pieters nu al ruim 20 miljoen euro boven budget
Foto: fvv

De kostprijs van de renovatie van het Sint-Pietersstation in Gent ligt met bijna 80 miljoen euro nu al meer dan 36,2 procent hoger dan de in 2010 vooropgestelde 58,14 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van het Rekenhof. De werken lopen bovendien zeker tot 2027, wat een stuk langer is dan ooit werd vooropgesteld. ‘Een realistische planning was geen prioriteit.’

Het Rekenhof zegt dat de meerprijs en de vertraging bij de eerste fase van de renovatie van het station Gent-Sint-Pieters (sporen 8 tot 12) vooral het gevolg zijn van een herfasering van de werken. Die was nodig om de veiligheid van de reizigers en de stiptheid van de treinen te garanderen. Maar het gevolg was wel een vertraging, die tot 15 maanden is opgelopen en het budget van de eerste fase deed ontsporen. ‘De overheidsopdracht ervoor was in 2010 gegund aan een prijs die 20 procent lager lag dan de raming, maar de totale kostprijs van deze eerste fase lag begin 2020 36,2 procent hoger dan het gegunde bedrag’, aldus het rapport van het Rekenhof.

Gents gemeenteraadslid Veli Yüksel, die als toenmalig parlementslid in de Kamercommissie op het rapport heeft aangedrongen, vindt dat het project niet goed is opgevolgd door voormalig minister François Bellot (MR) en roept op tot een betere opvolging door diens opvolger Georges Gilkinet (Ecolo). ‘We hebben altijd gezegd dat dit project door de bouwheer onvoldoende adequaat werd voorbereid en opgevolgd’, zegt Yüksel. ‘Het Rekenhof zegt heel duidelijk dat de NMBS de zaken grondiger had kunnen aanpakken en de ramingen en offertes beter tegen het licht heeft moeten houden.’

Renovatie station Gent Sint-Pieters nu al ruim 20 miljoen euro boven budget
Foto: Brecht Van Maele

‘Een realistische planning was geen prioriteit bij de studies die voorafgingen aan de opstart van het masterplan’, klinkt het nog. Zo werd voldoende tijd voorzien voor de werken, ‘maar niet voor de administratieve procedures die zichzelf voortdurend vastreden in niet realistische of onbetaalbare plannen’.

Bovendien verloopt de plaatsing van de overheidsopdracht voor de tweede fase (sporen 1 tot 7) ‘zeer moeilijk’, aldus het Rekenhof. Een eerste overheidsopdracht werd begin 2017 stopgezet vanwege te hoge offerteprijzen, net zoals een tweede begin 2020, ondanks een belangrijke inperking van de opdracht. Midden september 2020 zou een derde procedure bekendgemaakt worden op basis van een vereenvoudigd ontwerp. Dit betekent een vertraging van ruim vier jaar voor het plaatsen van de opdracht voor deze tweede fase.

De NMBS schuift eind 2027 naar voren als streefdatum voor het einde van de werken aan het station. ‘We zijn nu eind 2020 en er is geen concrete vooruitgang in de werken’, zegt Yüksel nog. ‘Meer nog, de tweede fase is nog altijd niet vergund. Ik ben benieuwd of de werken werkelijk eind 2027 klaar zullen zijn.’

Renovatie station Gent Sint-Pieters nu al ruim 20 miljoen euro boven budget
Foto: Brecht Van Maele

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in