Coronavaccin gratis voor elke Belg
Foto: Photo News

Om de coronapandemie onder controle te krijgen zijn veel maatregelen nodig, maar het vaccin zal een belangrijk onderdeel zijn van de strategie. De interministeriële conferentie Volksgezondheid laat weten dat de vaccinatie gratis zal zijn voor elke burger in ons land.

Nu een aantal vaccins bijna klaar zijn om op de markt te komen, schakelen de verschillende regeringen van ons land een versnelling hoger om een gecoördineerde aanpak uit te werken. Daarom besliste de interministeriële conferentie Volksgezondheid over een aantal richtlijnen in verband met de vaccinatiestrategie voor corona.

De doelstelling is om zeventig procent van de bevolking te vaccineren. Het vaccin zal dus gratis zijn voor elke burger, maar de vaccinatie is ook vrijwillig. De prioritaire groepen worden bepaald op basis van wetenschappelijke adviezen en een maatschappelijk debat. ‘Je kan een vaccin niet verplicht opleggen. Het is de bedoeling dat we zeker zeventig procent van de bevolking geleidelijk aan kunnen vaccineren’, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. ‘Anders werkt het vaccin niet.’

De burgers zullen gegroepeerd worden gevaccineerd, omdat de vaccins uit multidosis flacons bestaan die op dezelfde dag moeten worden toegediend. De kosten van het vaccinatieplan worden verdeeld tussen de federale overheid en de deelstaten.

Mensen in de zorgsector en ouderen zouden als eerst het vaccin kunnen krijgen. ‘Het spreekt voor zich dat deze mensen voorrang krijgen. Hierover zijn al enkele afspraken gemaakt, maar dat moet nog verder uitgewerkt worden’, aldus Vandenbroucke.

Uitrol

Voor de aankoop van de vaccins volgt België een Europese aankoopprodecure. De Europese Commissie zal onderhandelen met bedrijven in naam van de lidstaten. Momenteel zijn er al drie contracten ondertekend.

Er wordt een taskforce opgericht bestaande uit wetenschappers, vertegenwoordigers van federale en deelstatelijke overheidsdiensten, crisismanagers, en waar nodig, vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en technische werkgroepen. Die moet de uitrol van het programma in goede banen te leiden. Prof. Dr. Dirk Ramaekers neemt de leiding van deze taskforce.

Kandidaat-vaccin

Niet alleen het vaccin van BioNTech-Pfizer is bijna af, ook dat van de universiteit van Oxford en farmagigant AstraZeneca zit in een vergevorderd stadium. Pfizer was het eerste bedrijf dat een doeltreffend vaccin met een werkingsgraad van 90 procent kon aankondigen. Bij deze variant kan het transport wel een probleem vormen, de vaccins moeten tijdens het transport bij -70 tot -80 graden Celsius bewaard worden. De variant van AstraZeneca zou maar drie euro kosten, wat tien keer goedkoper is dan Pfizer, en kan in de koelkast bewaard worden.

Er zit nog een derde vaccin, dat van Moderna, in de eindfase. Het bedrijf zelf meldt op basis van voorlopige testresultaten dat het in 94,5 procent van de gevallen resultaat oplevert. Het Pfizer-vaccin, het Oxford-vaccin en de variant van Moderna trainen alledrie het immuunsysteem om het ‘stekeleiwit’ van het sars-CoV-2-virus aan te vallen.

Correctie 17 november. In een eerdere versie stond dat het Pfizer-vaccin, het Oxford-vaccin en de variant van Moderna alledrie het ‘stekeleiwit’ aanvallen. Dat werd aangevuld.

De coronacijfers gaan in dalende lijn. Maar hoe ervaren onze ziekenhuizen deze tweede golf? In onderstaande video getuigen enkele zorgverleners van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in