In de Brusselse gemeente Elsene zijn zaterdag drie agenten van de lokale politie gewond geraakt bij een coronacontrole. Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) eiste uitleg van het parket over de vrijlating van de daders. Het Brussels parket beklemtoont nu dat een vrijlating niet gelijk staat aan straffeloosheid, en dat het aan het openbaar ministerie is om te oordelen over het gevolg.

Het incident in Elsene, waarbij drie agenten een week arbeidsongeschikt raakten, lokt verontwaardigde reacties in de politiek. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft het parket om uitleg gevraagd over de vrijlating van de aanvallers, zo zei hij in De Zevende Dag op Eén. De feiten zelf omschreef hij als ‘schandalig’: ‘De politie doet hard zijn best om de coronamaatregelen te handhaven, ook in Brussel’, zei hij. ‘Als blijkt dat de aanvallers van zaterdag strafbare feiten gepleegd hebben, zullen ze voor de rechter verschijnen, vervolgd en gestraft worden’, maakte hij zich sterk.

Er werden zaterdag drie personen opgepakt, verhoord en nadien ter beschikking gesteld van het parket. Na contactname met het parket werden ze echter weer vrijgelaten. De politievakbonden reageerden woedend.

‘Parket bepaalt gevolg’

Intussen heeft het Brusselse parket de minister het gevraagde antwoord gegeven. Het onderzoek is lopende, aldus het parket. En passant wordt Van Quickenborne eraan herinnerd dat een vrijlating niet betekent dat de verdachten straffeloos blijven. Welke straf zij krijgen, is géén bevoegdheid van de minister. ‘Op het einde van het onderzoek zal het parket bepalen, binnen het kader van de richtlijnen van strafrechtelijk beleid, welk strafrechtelijk gevolg aan de gepleegde strafbare feiten zal worden verleend’, klinkt het in een persbericht. ‘Hierbij zal rekening worden gehouden met de zwaarwichtigheid van de feiten en met de context ervan, meer bepaald dat de feiten werden gepleegd in bende tegen politie naar aanleiding van een controle door de politiediensten van de naleving van de corona-maatregelen.’

Het onderzoek is voor het parket wel een prioriteit. Woordvoerster Sarah Durant geeft nog mee dat de verklaringen van de drie verdachten en van de politie niet overeenstemmen. Er bestaan wel beelden van de interventie.

Los van de zaak in Elsene is geweld tegen de politie volgens Van Quickenborne iets dat niet, nooit getolereerd kan worden. Die nultolerantie staat trouwens in het regeerakkoord. De minister wil snel een omzendbrief uitsturen om ook het ‘opportuniteitssepot’ - seponering wegens geen prioriteit - af te schaffen als het gaat over aanvallen op de veiligheidsdiensten.

Daders steeds vervolgd

Ook Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever maakt zich naar eigen zeggen grote zorgen over de aanvallen tegen de politie - die ook in zíjn stad niet uitgesloten zijn, geeft hij toe op VTM. ‘De politie moet zich voorzien op het stilleggen van lockdownfeestjes met oudjaar, of in de kerstvakantie, je kunt daar niet gewoon met twee agenten binnenkomen.’ De maand december en de jaarwisselingen kondigden zich volgens De Wever extra woelig aan en moeten dus goed voorbereid worden in de schoot van het politiekorps.

‘Je ziet hoe dat crimineel gedrag en crimineel vuurwerk komt overwaaien uit Frankrijk. Ook het belagen van de politie is niet nieuw, dat zagen we trouwens vorig jaar al. Dit jaar dreigt het nog veel erger te worden. De herfstvakantie, waarin minderjarigen werden aangetroffen met vuurwerk, is een slechte aanloop geweest. We moeten ons daar dus op voorzien.’