“De focus mag niet meer op de wagen liggen”
Foto: Elia - Jobat

Elektriciteit is de corebusiness van Elia. Het bedrijf zet dan ook in op groene voertuigen als deel van de CO2-arme ambitie. Maar even goed is minder onderweg zijn een doelstelling. En dat geldt ook voor het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.

Jennifer Vander Elst (Compensation Benefits Specialist): “Tegen 2025 is 75% van ons woon-werkverkeer koolstofarm. Die ambitie past bij de duurzame dynamiek bij Elia. Om te beginnen zetten we in op minder verplaatsingen. Door de coronacrisis krijgt telewerk natuurlijk een enorme boost.”

Marie van den Hove (Compensations & Benefits Manager): “Bij Elia doen we al sinds 2013 aan telewerk, maar het was nog niet in alle teams ingeburgerd. De crisis is voor hen een eyeopener. Ze zien dat ze ook vanop afstand kunnen samenwerken.”

Jennifer: “We stimuleren mobiliteitsalternatieven, dat is de tweede pijler van ons beleid. Denk maar aan Mobility as a Service (Maas), een uitgebreid fietspakket of ons hoofdkantoor dat dicht bij een station ligt. We hopen wel dat de regelgeving rond het mobiliteitsbudget wat stabieler wordt. De focus mag niet meer op de wagen liggen. Veel beter is een mobiliteitspakket waarbij je voor de beste vervoersoplossingen kiest.”

Klaar voor meer elektrische voertuigen

Jennifer: “Tenslotte streven we ook naar een CO2-arme vloot. We testen enkele volledig elektrische dienstvoertuigen in onze dagelijkse werking. Zo’n experimenten betrekken medewerkers bij het verhaal.”

Marie: “De stijgende elektrificatie van het Belgisch wagenpark zal een impact hebben op ons net. Elia wil klaarstaan voor die uitdaging. Wij zijn bereid om onze eigen vloot als testcase te gebruiken, bijvoorbeeld voor de opslag van elektriciteit.”

Nadruk op welzijn

Marie: “Remote leadership vraagt andere competenties van leidinggevenden. We ondersteunen hen met tips en hulpmiddelen. Vooral het menselijk contact is enorm belangrijk. We hebben ook een ruim aanbod van online trainingen die alle medewerkers kunnen volgen wanneer het hen past. Voor technische trainingen experimenteren we met virtual reality.”

“Het welzijn van medewerkers is cruciaal voor Elia, ook als ze thuiswerken. Ook thuis besteden we aandacht aan veiligheid, ergonomie en het energiepeil van medewerkers.”

Ontdek de verhalen van alle baanbrekende werkgevers »