Premier Alexander De Croo (Open VLD) en het kernkabinet hebben deze voormiddag bijkomende steunmaatregelen afgeklopt om de coronacrisis te bestrijden. Er komt onder meer een extra premie voor langdurig tijdelijk werklozen. De regering kent ook een eenmalige envelop toe aan het ziekenhuispersoneel en trekt 75 miljoen uit voor de meest kwetsbaren. U kan de persconferentie hierboven live volgen.

De regering heeft volgens premier De Croo vier doelstellingen met de steunmaatregelen. Ten eerste wil ze de mensen ondersteunen die door de coronacrisis zonder werk zitten of hun zaak moesten sluiten, zowel in hun inkomensverlies als bij het behoud van hun sociale rechten. Ten tweede wil de regering gezonde bedrijven redden door hen te ondersteunen in hun liquiditeit en solvabiliteit. Ten derde wil ze mensen in of met een verhoogd risico op armoede ondersteunen. Ten slotte wil de regering de sectoren ondersteunen die nu extra zwaar onder druk staan: de zorg, het onderwijs en de land- en tuinbouw.

Daarbij wordt een aantal bestaande maatregelen verlengd. Daarbij onder andere het uitstel van belastingbetalingen zonder boetes of intresten, de btw-verlaging van 6 procent op handgels en mondmaskers en de gratis notariële volmachten.

Tussenkomst vakantiegeld tijdelijk werklozen

Voor bedrijven wordt de verhoogde intrestaftrek van 25 procent verlengd tot eind 2022, de garantieregeling voor kmo’s en voor kredietverzekeringen loopt verder tot 30 juni 2021. Ook de tijdelijke werkloosheid voor ondernemingen wordt opnieuw opengesteld, tot 31 maart 2021.

Nieuw is dat de overheid, zoals afgesproken in het sociaal akkoord, tussenkomt in de financiering van het vakantiegeld voor de tijdelijk werklozen. De vrijstelling van de RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020 wordt uitgebreid naar de toeleveranciers van sectoren die verplicht moeten sluiten, als zij een omzetverlies van minstens 65 procent kunnen aantonen.

Extra geld voor consumptiecheques in de zorg

Voor werknemers blijft onder andere de verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid behouden, net als de tijdelijke werkloosheid door quarantaine van een kind. De uitkering arbeidsongeschiktheid wordt opgetrokken tot hetzelfde niveau als de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Kunstenaars die tussen 13 maart 2019 en 13 maart 2020 minstens tien prestaties of twintig arbeidsdagen kunnen aantonen, hebben recht op kunstenaarswerkloosheid. Voor de consumptiecheques in de zorg wordt 13,07 miljoen extra uitgetrokken, die cheques blijven geldig tot eind 2021

Bijkomend krijgen werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, een toeslag van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid bovenop die dagen. Er wordt in coaches en opleidingen voorzien om telewerk bij ambtenaren te ondersteunen en het ziekenhuispersoneel krijgt een eenmalige envelop van 200 miljoen euro. Hoe dat geld gespendeerd wordt, en of de zorgverleners daarvan een deel op hun loonstrookje zullen krijgen, moet nog besproken worden met de sector.

Premie voor leefloners blijft behouden

Voor mensen met een leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen of een inkomensvervangende tegemoetkoming blijft de premie van 50 euro per maand behouden. Om de meest kwetsbare mensen te ondersteunen, worden ook de werkloosheidsuitkeringen niet verminderd tot eind 2020.

Er wordt ook een budget van 75 miljoen euro vrijgemaakt voor de Task Force Kwetsbare Groepen. Die moet maatregelen uitwerken om de meest kwetsbare mensen te ondersteunen.