Professor Annemans zet ontslagbrief op sociale media: ‘Dit weegt op mijn gezondheid’
Foto: Fred Debrock

Professor Lieven Annemans, die eerder deze week uit het adviesorgaan Celeval stapte, heeft de inhoud van zijn ontslagbrief op Facebook gedeeld. Daarin geeft hij uitleg bij zijn beslissing om uit het adviesorgaan te stappen.

De gezondheidseconoom wilde de beslissing naar eigen zeggen discreet houden. ‘Maar wegens speculaties, insinuaties en scheeftrekkingen in de media voel ik me verplicht mijn ontslagbericht publiek te maken’, zegt hij.

De ontslagbrief dateert van dinsdag en was gericht aan de voorzitter van Celeval, de coronacommissaris, de premier en de minister van Volksgezondheid. Als redenen voor zijn ontslag geeft Annemans ‘een combinatie van gezondheidsproblemen en een hoogst onduidelijke situatie van de huidige adviesstructuur’ op.

De professor verdedigt zich tegen de kritiek aan zijn adres. ‘Men deed mij in september zelfs af als “corona-ontkenner”, terwijl ik enkel wilde wijzen op het verkeerdelijk rapporteren van het aantal besmettingen zonder de context (aantal tests, wie test men) te duiden. Ik heb bovendien zelf constructief meegewerkt aan een barometer gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames’, zegt hij. ‘Men deed mij ook af als “versoepelaar” terwijl ik net ijverde tegen die maatregelen die meer schade toebrachten dan baten. De manier waarop ik geportretteerd werd en wordt weegt op mijn gezondheid en die van mijn gezin.’

Advies

In het bericht geeft hij ook ‘vrijblijvend advies’ over een andere aanpak van de coronacrisis.

  1. Werk samen met Sciensano aan betere cijfers en betere duiding. Geef hen daartoe ook de nodige middelen;
  2. Stel maatregelen in vraag die meer kwaad doen dan goed. Voor alle duidelijkheid: dat is niet versoepelen maar verbeteren;
  3. Leg meer nadruk op het houden van fysieke afstand: vraag aan de media om daar elke dag over te communiceren; gebruik ook de sociale media om dit te benadrukken;
  4. Neem maatregelen om vooral de meest kwetsbaren te beschermen tegen besmetting, met behoud van sociale verbondenheid; gebruik hiertoe ook meer de (sociale) media;
  5. Geef in alle hoeken en kanten van de samenleving duidelijke tips, adviezen en duiding omtrent hoe we 3. en 4. kunnen realiseren. Dit vraagt communicatie op maat naar verschillende doelgroepen (leeftijd, socio-economisch, etnisch-cultureel) via vertrouwenspersonen en -organisaties en via de media die zij volgen;
  6. Zoek nog beter naar besmettingshaarden om deze meteen aan te pakken;
  7. Voorzie in de gezondheidszorg minder administratieve lasten en verbeter de jobkwaliteit;
  8. Promoot gezonde leefstijl (voeding, beweging, mentaal,…);
  9. Doe iets aan de angstboodschappen en de polarisatie in de media;
  10. Ontwikkel een motiverend perspectief voor de mensen.

‘Zij die me kennen weten dat ik me al mijn hele loopbaan inzet voor rechtvaardigheid en voor de gezondheid en het welzijn van alle mensen, in het bijzonder diegenen die het moeilijk hebben. Ik zal dat blijven doen zodra mijn gezondheid het toelaat. Ik wens jullie veel moed en sterkte de komende tijd en heb alle respect voor jullie engagement en inzet’, besluit Annemans.

Geluksprofessor

Annemans geeft zichzelf de bijnaam ‘geluksprofessor’. In die hoedanigheid pleitte hij in september voor versoepelingen van de coronamaatregelen, en trok hij de geloofwaardigheid van de epidemiologische cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano meermaals in twijfel. Annemans stelde dat de mentale schade van de coronamaatregelen meer zou doorwegen op de lange termijn dan de fysieke schade. Door die kritische kijk kwam hij lijnrecht tegenover andere wetenschappers te staan, onder wie viroloog Marc Van Ranst.

Afgelopen zondag was Annemans nog te gast in De zevende dag. Annemans insinueerde dat de regering-Wilmès de coronaregels in september niet versoepeld had. Dat standpunt werd fel bekritiseerd op sociale media.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig